เอกอัครราชทูตสเปนลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545748

เอกอัครราชทูตสเปนลงนามถวายพระพร'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เอกอัครราชทูตสเปนลงนามถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564, 18.45 น.

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล  หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นำแจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ ราชสกุลดิศกุล, ราชสกุลทินกร ราชสกุลนพวัน ราชสกุลกุญชร ฯลฯ, หม่อมเจ้า อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์,  นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย เอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย, กระทรวงพลังงาน, กรมจเรทหารบก, กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเลขานุการรางวัลสรีสังวาล, การรถไฟแห่งประเทศไทย,  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, กรมยุทธศาสตร์ศึกษาทหารบก, คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติ, กลุ่มโรงพยาบาลและบริษัทในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน),  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัทเอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ซุปเปอร์เอนเนอร์ยีคอร์ปเรชั่น,

นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ประคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมพลาธิการทหารบก, สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.พลังพล คงเสรี คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ, คณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 32, สำนักจุฬาราชมนตรี, โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  มาในฐานนะ รมว.พาณิช และหัวหน้าพรรค ปชป

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง,  คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, หอการค้าไทย-จีน, สมาคมนักเรียนเก่า ราชวินิต, คณะบดีคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ), คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนในเครือทรงวิทยา, คณะศิลปศาสตร์ และสมาคมศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ, คณะผู้บริหาร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝคกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปรซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ,  สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, คณะกรรมการมูลนิธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการอ.สามร้อยยอด  และคณะกรรมการวัดหน้องตาแต้ม อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s