ศธ.เล็งวางพื้นที่ตัวอย่างรับนโยบาย ‘BCG Economy’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/546494

ศธ.เล็งวางพื้นที่ตัวอย่างรับนโยบาย'BCG Economy'

ศธ.เล็งวางพื้นที่ตัวอย่างรับนโยบาย’BCG Economy’

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.55 น.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบทางไกล ( VDO conference) ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ต้องปูพื้นฐานที่ ศธ.รวมทั้งจะรับแนวทางการวิจัยจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาวางแผนด้วย เพื่อสร้างความคุ้นเคยเรื่องเหล่านี้ให้นักเรียนจึงถือเป็นเรื่องดีและเป็นโอกาศดีที่ ศธ.จะปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้กับนักเรียนได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจในอนาคต เศรษฐกิจด้านนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ถ้ารัฐบาลจะผลักดันอย่างเต็มที่ ก็จะต้องมีจำนวนนักเรียนและปริมาณนักเรียนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ศธ.ก็รับนโยบาย BCG Economy นี้มา ซึ่งเป็นการผลักดันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นแนวทางของประเทศ ซึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ ศธ.จะเป็นกระทรวงหลักในการวางพื้นฐานร่วมกับกระทรวงอื่น ๆเพื่อมุ่งเน้นเรื่องนี้ เพราะเรามีพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ และการเกษตรรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตจะต้องเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศไทยด้วย

“ท่านนายกฯ คาดหวังว่า ศธ.จะสามารถนำเรื่องนี้ไปวางแผนปรับงบประมาณปี 2564 และ ปี 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เลย ดังนั้น ผมจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเลือกพื้นที่ตัวอย่าง โดยกระจายไปหลายๆ ภูมิภาค หรืออาจทุกจังหวัด ซึ่งผมมองว่านโยบายนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.ที่เราวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพราะโรงเรียนคุณภาพของชุมชนก็คำนึงถึงบริบทและความต้องการของจังหวัดนั้น ๆหรือพื้นที่นั้นๆ ในการทำตัวอย่าง ดังนั้น ก็อาจจะวางให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy นี้ให้เกิดขึ้นได้จริงในการวางรากฐานเศรษฐกิจให้กับเยาวชนไทย” นายณัฏฐพล กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s