กรุงเทพฯ รถติดที่สุดอันดับที่ 10 ของโลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/643503

วันที่ 24 ม.ค. 2564 เวลา 16:00 น.กรุงเทพฯ รถติดที่สุดอันดับที่ 10 ของโลก การล็อคดาวน์ทำให้การจราจรติดขัดน้อยลง แต่ทันทีที่สถานการณ์เริ่มปกติกรุงเทพฯ ก็เริ่มรถติดอีกครั้ง

ดัชนีการจราจร TomTom Traffic Index ที่จัดขึ้นเป็นประจำปีพบว่าการจราจรติดขัดของโลกลดลง 19% ในปี 2020 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการล็อคดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยังพบด้วยว่า กรุงเทพฯ มีการจราจรที่ติดขัดน้อยลง แต่ยังติดระดับท็อป 10 ของโลก

จากการจัดอันดับพบว่ากรุงมอสโก ประเทศรัสเซียมีการจราจรที่ติดขัดที่สุดในโลก ระดับรถติดถึง 54% อยู่ในอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 คือนครมุมไบ ประเทศอินเดียรถติดหนัก 53% อันดับที่ 3 คือกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย รถติด 53% เท่ากัน

อันดับต่อๆ มาคือ มะนิลาที่ 4 อิสตันบูลที่ 5 เบงกาลูรูที่ 6 เคียฟที่ 7 นิวเดลีที่ 8 โนโวซิบริสก์ที่ 9 และกรุงเทพที่ 10 มีเอัตรารถติด 44% วันที่มีรถติดหนักๆ 44 วันใน 1 ปี

แต่อัตราการจรคาจรติดขัดเมื่อปีที่แล้วของกรุงเทพฯ ลดลง 9% และกรุงเทพฯ ยังติดอันดับเมืองที่มีวันที่รถติดน้อยที่สุดด้วย คือ 22 วันในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฒีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด

เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ลงหลังไม่พบผู้ติดเชื้่อในประเทศ การจราจรในกรุงเทพฯ เริ่มติดขัดหนักขึ้นในเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม โดยในเดือนกันยายนสถานการณ์หนักที่สุดคือรถติดถึง 55%

Photo by Jack TAYLOR / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s