อธิการบดี ‘มทร.อีสาน’ แนะ 6 ข้อนศ. เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/547671

อธิการบดี‘มทร.อีสาน’แนะ6ข้อนศ.  เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อธิการบดี‘มทร.อีสาน’แนะ6ข้อนศ. เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของประเทศไทยนับว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูง หลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4-17 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยเวลานั้นได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จำเป็นต้องปรับสื่อการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน และด้านนักศึกษานั้น เมื่อต้องปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพได้ คือ ความตั้งใจและการมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนก็ตาม

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพื่อให้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ข้อ คือ 1.เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การเช็คสัญญาณอินเตอร์เนต การกะระยะมุมกล้องที่เหมาะสมมีแสงสว่างที่พอเพียงเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ 2.นักศึกษาทุกคนควรนั่งให้เรียบร้อย และควรเปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ก่อนถึงเวลาเรียนนักศึกษาควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียนและเป็นการให้เกียรติกับอาจารย์ผู้สอน 4.ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระสำคัญระหว่างที่มีการเรียนการสอน 5.เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือมีคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านแชท หรือกดปุ่มยกมือครับ และ6.สิ่งสำคัญคือการให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s