รองผู้ว่าฯแปดริ้วประชุมเตรียมจัด งานบำเพ็ญกุศลศพเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/548041

รองผู้ว่าฯเปิดริ้วประชุมเตรียมจัด งานบำเพ็ญกุศลศพเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

รองผู้ว่าฯเปิดริ้วประชุมเตรียมจัด งานบำเพ็ญกุศลศพเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564, 21.50 น.

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อให้สมเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพุทธิรังสี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อให้สมเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(ประยงค์ ปิยวัณโณ) ที่ปรึกษาคณะภาค 12 เจ้าวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพฯ  จะงหวัดฉะเชิงเทราได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพฯ และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลกรุงเทพ มายังศาลาเอนกประสงค์วัดโสธรวรารามวรวิหาร  (ศาลาริมแม่น้ำบางปะกง) เวลา  11.00 น. สรีระสังขารหลวงปู่ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร เวลา 13.00 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นประธานพิธีขอขมา พระภิกษุสงฆ์ สามเณรถวายน้ำสรงศพ /ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมถวายน้ำสรงศพ   เวลา 16.30 น. ปิดการสรงน้ำศพ จัดเตรียมสถานที่เตรียมรับขบวนอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ พระราชทาน เวลา 17.00 น. อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานสรงน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน /พิธีบังสุกุลปิดโกศ และเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม สำหรับสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ 100 วัน (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 นามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สิริอายุ 95 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s