“ตู่-นันทิดา” นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458438

“ตู่-นันทิดา” นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก

"ตู่-นันทิดา" นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก15 กุมภาพันธ์ 2564 – 21:55 น.

“ตู่ นันทิดา” นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก เป็นนายกเล็กหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการ ชื่นมื่นรับช่อดอกไม้จากข้าราชการและประชาชน

เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรกของปี 2564  หลังจากที่ทาง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไปเรียบร้อย ครบทั้ง 36 คน ไปแล้วนั้น ในวันนี้จึงได้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นครั้งแรก เพื่อให้สภาได้ทำหน้าที่ตามกฎหมาย

"ตู่-นันทิดา" นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก

จากนั้นที่ประชุมได้เสนอให้นายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นที่ประชุมได้โหวดเลือกให้นายสมควร ชูไสว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 15 อ.เมืองฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี นายนิมิต เม่นมิ่ง สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 4 อ.พระประแดง เป็นรองประธานสภา คนที่ 1 และนายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 12  อ.เมืองฯ เป็นรองประธานสภา คนที่ 2  นอกจากนี้ยังได้เสนอ นางสาววลัยพร บานแย้ม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 6 อ.บางพลี เป็นเลขานุการสภา อบจ.สมุทรปราการ อย่างไรก็ตามการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครั้งแรก ทั้ง 5 วาระ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกระเบียบวาระ พร้อมกำหนดให้วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเริ่มสมัยสามัญประจำของแต่ละสมัย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 คณะ โดยกำหนดการประชุมสภาครั้งต่อไปใน 

"ตู่-นันทิดา" นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก

หลังเสร็จจากการประชุมสภา ก็ได้มีข้าราชการและประชาชนจำนวนมากนำช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีกับประธานสภาและรองประธานสภา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ให้กับ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีที่มีให้แก่กัน

"ตู่-นันทิดา" นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก
"ตู่-นันทิดา" นั่งเก้าอี้นายก อบจ. ประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s