“นายกฯ” ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458534

“นายกฯ”ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรี

"นายกฯ"ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรี16 กุมภาพันธ์ 2564 – 18:11 น.

นายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (16 ก.พ.64) เวลา 17.25 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
‘นายก’ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเรียกรับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยกขึ้นมาอภิปราย อยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบอิสระ องค์กรปราบปรามทุจริตแล้ว ทั้ง ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรียังเผยว่า สังเกตตนเองเช่นกันว่าผอมลงและดูเหมือนสูงขึ้น ซึ่งก็ขอฝากความห่วงใยถึง ส.ส.ผู้อภิปรายด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงถึงรายละเอียด โดยรองนายกรัฐมนตรีเผยถึงประมวลรัษฎากร อนุมาตรา 6 ที่ระบุไว้ว่าเงินได้ที่ราชการจ่ายให้เป็นค่าเช่าบ้าน หรือ เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ทางราชการให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินช่วยการศึกษาบุตร ช่วยเหลือบุตร เบี้ยกันดาร เงินยังชีพ เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา จะไม่ถูกนำมาคำนวณในฐานะที่เป็นเงินได้พึงประเมิน รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นการให้ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อความถูกต้อง 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s