ประธานวิปรบ.แจงที่ประชุมสภาฯขอให้ผู้นำฝ่ายค้านอ่านข้ามญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ด้านฝ่ายค้าน ยัน ต้องอ่านญัตติให้ครบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458463

ประธานวิปรบ.แจงที่ประชุมสภาฯขอให้ผู้นำฝ่ายค้านอ่านข้ามญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ด้านฝ่ายค้าน ยัน ต้องอ่านญัตติให้ครบ

  ประธานวิปรบ.แจงที่ประชุมสภาฯขอให้ผู้นำฝ่ายค้านอ่านข้ามญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ด้านฝ่ายค้าน ยัน ต้องอ่านญัตติให้ครบ16 กุมภาพันธ์ 2564 – 10:48 น.

ประธานวิปรัฐบาล ขอผู้นำฝ่านค้านอ่านข้ามญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ด้านประธานวิปฝ่ายค้าน ยันเมื่อญัตติฯถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้ว เขียนแล้วอ่านไม่ครบเหมือนยอมรับว่าการบรรจุญัตติฯผิด ลั่น ต้องสร้างบรรทัดฐานให้คนรุ่นหลังต่อไป

นายวิรัช  รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาถึงกรอบเวลาในการอภิปรายวันนี้ ว่าเบื้องต้นกำหนดไว้คือ 16-19 ก.พ. และลงมติวันที่ 20 ก.พ. โดยฝ่ายค้านมี 42 ชั่วโมง ดังนั้นขอให้ฝ่ายค้านใช้เวลาการอภิปรายไม่น้อยกว่าวันละ 11 ชั่วโมง ส่วนของรัฐบาลเป็นปลายเปิด ทั้งนี้ได้เรียนกับรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายให้ตอบเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระในการแก้ข้อกล่าวหาที่เป็นประโยชน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ฝ่ายค้านเตรียม ”อมรัตน์-เสรีพิศุทธิ์” ขึ้นอภิปรายนายกฯตั้งแต่วันแรก 

ทั้งนี้ นายวิรัช ได้กล่าวถึงความไม่สบายใจของญัตติ ซึ่งที่ผ่านมามีการคัดค้านญัตตินี้มาโดยตลอด จนประธานได้มีการนัดหารือ โดยประธานยืนยันว่าในการที่ฝ่ายค้านยื่นมาจะบรรจุเข้าวาระแน่นอน ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่บรรจุ ผู้นำฝ่ายค้านได้ขอนำกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะนำกลับมายื่นอีกครั้งแต่สุดท้ายได้มีการยืนยันญัตติเหมือนเดิม ดังนั้นเมื่อไม่มีการแก้ไขวันนี้ขอให้อ่านข้ามญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งหมดได้หรือไม่ เพื่อความเรียบร้อยของการอภิปราย แต่หากไม่มีการอ่านข้ามก็มีญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นไว้เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญค้างอยู่

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงเรื่องของความกังวลเรื่องของญัตติที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยขอกฎหมาย ว่า หลักที่เราควรคิดควรยึดในการทำงานกับคนหมู่มากและงานใหญ่ของประเทศ คือ นิติรัฐ และจริยธรรม รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือ เรื่องญัตตินี้ได้มีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายจริง แต่ด้วยข้อบังคับกฎหมายไม่มีอะไรผิด เพียงแต่เป็นห่วง ต้องการให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น

ดังนั้นแม้จะถูกตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ แต่อาจจะเกิดการตีรวนได้ ไม่ควรแก้หลักกฎหมายให้เข้ากับหลักการสำนึก เพราะหลักนิติต้องยึดไว้ แต่หากมีการแก้ไข ก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานในวันข้างหน้า ส่วนข้อกังวลที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้การประชุมไม่ราบรื่น ต้องคำนึงถึงบรรยากาศและสังคม ดังนั้นหากถูกตามข้อกฎหมายแล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะหยิบช่องว่างขึ้นมาเพื่อสร้างความไม่เรียบร้อย ข้อกังวลควรแก้ด้วยการพูดคุยและกระตุ้นเตือนสำนึกว่าอะไรควรไม่ควร แต่ไม่ควรไปแก้หลักกฎหมายเพื่อมาตอบสนองหลักความสำนึก ดังนั้นต้องยึดหลักหากญัตติเขียนแล้วอ่านไม่ครบ เหมือนจะยอมรับว่าคำวินิจฉัยประธานไม่ชอบ การบรรจุครั้งนี้ผิด ต้องอาศัยบารมีประธานในการชี้แจงเรื่องนี้ต่อเพื่อนสมาชิก แต่จำเป็นต้องสร้างบรรทัดฐานไว้ให้คนรุ่นหลัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s