ผู้นำฝ่ายค้าน อัดนายกฯเป็น “รัฐบาลปรสิต” กัดกร่อนอนาคตของประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458481

ผู้นำฝ่ายค้าน อัดนายกฯเป็น”รัฐบาลปรสิต”กัดกร่อนอนาคตของประเทศ

 ผู้นำฝ่ายค้าน อัดนายกฯเป็น"รัฐบาลปรสิต"กัดกร่อนอนาคตของประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 13:45 น.

ผู้นำฝ่ายค้าน”สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” อัดนายกฯเป็น”รัฐบาลปรสิต”กัดกร่อนอนาคตของประเทศ ชี้จุดจบ”รัฐบาล”กำลังมาถึงในไม่ช้านี้

16 ก.พ.64 เมื่อเวลา 10.45 น. ที่ประชุมได้เข้าสู่ญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึง พฤติการณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่อง ร้ายแรง ไร้ภาวะผู้นำ มีพฤติการณ์ทุจริต สร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้ตนเองและพวกพ้อง และมีการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจดิ่งเหว จนได้ชื่อว่า เป็นยุคการทุจริตเฟื่องฟู ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง มุ่งสร้างความนิยมให้ตนเอง สร้างความแตกแยกในสังคม ทำลายผู้เห็นต่าง ไม่ยึดมั่นและศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันมาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการของตนเอง เป็นการทำลายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันฯกับประชาชน  นำสถาบันมาเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันฯ มาเป็นเกราะปิดบังข้อผิดพลาด ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง

“ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำลายระบอบคุณธรรม ในระบอบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง”

จากนั้น นายสมพงษ์ ได้อ่านคำกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจนครบทั้ง 10 คนแล้ว ได้กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นวันที่จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นวันเริ่มต้นนับถอยหลังไปสู่จุดจบของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และสี่วันนับจากนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะเปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพ ขลาดเขลา เบาปัญญาของผู้บริหารประเทศ

“อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จะเปิดโปงการทุจริตฉ้อฉลของพล.อ.ประยุทธ์และคณะ และจะเปิดหน้ากากของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทำร้ายประเทศชาติบั่นทอนประชาธิปไตยและคุกคามเสรีภาพของประชาชน”

“เวลา 6 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศนี้ ทั้งในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ หลังการรัฐประหาร และในฐานะนายกฯจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบเพื่อพล.อ.ประยุทธ์และพวกพ้อง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติพังพินาศ ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆ ในรอบ 8 ทศวรรษ ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ธุรกิจใหญ่น้อยล้มละลายทั่วทุกหัวระแหง ยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่ผ่านมารวมกัน ประชาชนมีความทุกข์ยากอย่างถึงที่สุด อึดอัดคับข้องใจในชะตากรรมที่ต้องใช้ชีวิต ภายใต้การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ มากที่สุด สุดท้ายต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองมากที่สุด อยากรู้จริงๆ ว่าในใจ พล.อ.ประยุทธ์ รู้สึกอย่างไร สะเทือนใจไปด้วยหรือไม่ ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกข์ยากเช่นนี้ นอนหลับลงในแต่ละคืนได้อย่างไร ยังยิ้มแย้มสำเริงสำราญได้อย่างไร”

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำ ไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ได้แต่อวดอ้างไปวันๆ ว่าซื่อสัตย์แต่กลับนิ่งดูดาย วางเฉยให้พวกพ้องและบริวารทุจริตฉ้อฉล รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์จึงเป็นได้เพียง “รัฐบาลปรสิต” ที่กัดกร่อนอนาคตของประเทศและกลืนกินความฝันของประชาชนจุดจบของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กำลังมาถึงในไม่ช้านี้” ผู้นำฝ่ายค้านกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s