ม.มหิดลเร่งยกระดับความรู้รับมือ “ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ” สู่อนาคต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553045

ม.มหิดลเร่งยกระดับความรู้รับมือ“ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ”สู่อนาคต

ม.มหิดลเร่งยกระดับความรู้รับมือ“ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ”สู่อนาคต

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 11.59 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ แต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.วิชิตา นับเป็นผู้บริหารและนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากองค์กรภาครัฐ – ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมผลักดันวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวขึ้นสู่สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Top 5% Business School จากทั่วโลก นอกจากนั้น รศ.ดร.วิชิตา ยังเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี และ คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ภายหลังการรับตำแหน่ง รศ.ดร.วิชิตา เปิดเผยว่า เป้าหมายของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คือการเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจใหม่และเศรษฐกิจโลกที่มีพลวัตสูง โดยผู้ที่จบจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นหนึ่งเดียวกับสังคม พร้อมก้าวเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนหลายสาขา สร้างงานวิจัยที่ส่งผลเชิงบวกกับภาคธุรกิจและสังคม บนภาวะแข่งขันและท้าทายขีดความสามารถของทุกเจเนอเรชั่น ซึ่งในอนาคตไม่มีใครทราบว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่การศึกษาที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะตอบโจทย์การทำธุรกิจในโลกอนาคตได้อย่างแน่นอน

“วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นวางรากฐานการบริหารธุรกิจที่ดี สร้างการเติบโตให้สังคมไทยและนานาชาติ เรามีคณาจารย์ที่ดีที่สุด มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมทั้งมีนักธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ร่วมในพันธกิจถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์บริหารจัดการ” รศ.ดร.วิชิตา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s