ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดบัญชีตำรับยา “เข้ากัญชา” ให้ใช้รักษา-วิจัยได้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458492

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดบัญชีตำรับยา”เข้ากัญชา”ให้ใช้รักษา-วิจัยได้

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดบัญชีตำรับยา"เข้ากัญชา"ให้ใช้รักษา-วิจัยได้16 กุมภาพันธ์ 2564 – 14:33 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในบัญชีแนบท้าย 3 บัญชี ไฟเขียวให้ใช้เพื่อการรักษา-วิจัยได้

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 35 ง  วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564  มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่เดิม และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่แทนโดย

ให้ตำรับยาแผนปัจจุบันและตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 
ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 1  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

-ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 2 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

-ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้

-ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน  และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 3  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดบัญชีตำรับยา"เข้ากัญชา"ให้ใช้รักษา-วิจัยได้
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดบัญชีตำรับยา"เข้ากัญชา"ให้ใช้รักษา-วิจัยได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s