กัลฟ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/553370

กัลฟ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด : อาทร จันทวิมล

กัลฟ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.37 น.

ผู้ป่วยโควิดอาการหนักจะหายใจติดขัดเพราะปอดถูกทำลาย หากช่วยเหลือไม่ทันจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  วิธีต่อชีวิตผู้ป่วยกระทำได้โดยเครื่องช่วยหายใจ(Respirator หรือ Ventilator) ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลมีเครื่องอยู่จำนวนจำกัด ทำให้แพทย์ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากว่าจะให้เครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่  ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยรายใด

เครื่องช่วยหายใจรุ่นเก่าแบบเบิร์ด อายุราว 50 ปี เป็นเครื่องที่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบัน อยู่ในโรงพยาบาลชนบทของประเทศไทยราว1,000 เครื่อง แต่พวกหมอสมัยใหม่บางคนใช้เครื่องนี้ไม่เป็น จึงต้องเก็บไว้ในห้องเก็บของหรือประมูลขายไปในราคาถูกๆ   ส่วนเครื่องช่วยหายใจแบบใหม่มีประสิทธิภาพสูง ราคาแพง มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่อง

สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลโรคทรวงอก และโรงพยาบาลตำรวจ  เป็น แหล่งที่รับรักษาผู้ป่วยโควิดอาการหนัก ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นทั่วประเทส ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจชนิดทันสมัยให้เพียงพอแก่ผุ้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล  แต่เนื่องจากเงินงบประมาณมีจำกัดเพราะต้องแบ่งเฉลี่ยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ  ดังนั้นจึงต้องขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

บริษัท กัลฟ์  เอนเนอร์จี ดีเวลลอปแมนท์จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  ภายใต้การนำของนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ได้ เห็นความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจในการต่อชีวิต ให้ผู้ป่วยโควิด จึงบริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลตำรวจ   เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 8 เครื่อง มอบเงิน 20 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจโดยเติมออคซิเจนเข้าไปในเลือด (เครื่องเอคโม – ECMO..Extracorporeal Membrane Oxygenation) ) 3 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง   มอบเงินให้สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วย โควิดและผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลว เช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy Device) เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (BiPAP) เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย และเครื่องติดตามและเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบศูนย์กลาง

การบริจาคของบริษัทกัลฟ์ฯ เป็นการยิงตรงเป้าที่สามารถต่อชีวิตให้ผู้ป่วยโควิดอาการหนักได้อย่างชัดเจน  นับเป็นการทำบุญกุศลชนิดไม่ต้องรอผลในชาติหน้า เป็นการกระทำที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งนัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s