ชลประทานบุรีรัมย์ งดปล่อยน้ำนาปรัง หวั่นเกิดวิกฤติแล้ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/552940

ชลประทานบุรีรัมย์ งดปล่อยน้ำนาปรัง หวั่นเกิดวิกฤติแล้ง

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจ และประชาชนในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ และอ.ห้วยราช บางส่วนจะมีน้ำกักเก็บเกือบรวมกันมากถึง 35 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุอ่างรวมกัน 56 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางโครงการชลประทานก็ไม่มีนโยบายปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาปรัง เนื่องจากต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตประปาให้เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติแล้งขาดน้ำแคลนน้ำดิบผลิตประปาซ้ำรอยปีที่ผ่านมา  จนหลายหน่วยงานต้องทำการสูบผันน้ำจากแหล่งอื่นมาเป็นน้ำดิบผลิตประปาแทน  

ขณะที่เกษตรกรในเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ ก็ให้ความร่วมมืองดการทำนาปรังหันมาปลูกพืชอายุสั้น และผักสวนครัว ไว้บริโภคและขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครัวเรือน เช่น ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย แตงกวา แตงโม และข้าวโพด เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีอายุสั้นเพียง 2-3 เดือน ก็สามารถเก็บผลิตขายได้แล้ว แต่หากทำนาปรังก็จะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้     

โดยนายสุนทร วอนรัมย์ เกษตรกร บอกว่า หลังจากปีที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และห้วยตลาดแห้งขอด ทำให้ไม่สามารถสูบผลิตประปาได้ จนต้องมีการไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำมาผลิตประปาแทน  ปีนี้เกษตรกรจึงงดการทำนาปรังหันมาปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อยแทน เพื่อช่วยกันประหยัดให้มีน้ำเพียงพอผลิตประปา โดยพืชอายุสั้นที่ปลูกบางคนก็ใช้น้ำจากคลองธรรมชาติ  บางคนก็ขุดสระสำรองไว้ แต่หากรวมกันเป็นกลุ่มก็สามารถไปขอน้ำจากทางโครงการชลประทานได้ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s