ประกวดภาพถ่าย ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/552917

ประกวดภาพถ่าย ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2

ประกวดภาพถ่าย ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ เปิดรับภาพ 14 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2564 นี้

โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ว่าจะเป็นภาพความร่วมมือของคนไทย, การให้กำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19,การฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต, การสาธารณสุข การควบคุม ป้องกัน และยับยั้งโรค, การท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19, การดำเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนหรือรอวันฟื้นฟู ฯลฯ เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และภาพความทรงจำ ครั้งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 1.ประเภทนักเรียน/นักศึกษา 2.ประเภทประชาชนทั่วไปเพื่อ ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร โดยผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552, ดร.วิมลลักษณ์ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, นายดาว วาสิกสิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายโกวิทผกามาศ รองผู้อํานวยการ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, นายวินิจรังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายวศินบุรีสุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจําปี 2553 ฯลฯ

ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ http://www.rpst.or.th/covid-19-never-give-up/ โดยผู้สมัคร จะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ โดยจะเปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-2093755, 097-2500058

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s