พิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และขอบคุณผู้สนับสนุนปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5) อาคารสุจิณโณ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/552929

พิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ  และขอบคุณผู้สนับสนุนปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5) อาคารสุจิณโณ

พิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และขอบคุณผู้สนับสนุนปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5) อาคารสุจิณโณ

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดดเด่น และสมพระเกียรติ

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมในพิธีณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และพิธีแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และพื้นที่โดยรอบ และปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5)อาคารสุจิณโณ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบพระคุณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ม.เชียงใหม่, ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่, บุญชู ตรีทอง, สมชัย สมัยสุต, รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร, ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์, พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุข, กมล โอภาสกิตติ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และคณะอนุกก. กำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยครั้งนี้มีผู้บริจาครายใหญ่ คือ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 15,000,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ นอกจากนั้นยังมีผู้อุปการคุณอีกหลายท่าน อาทิ บุญชูตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย บริจาค 3,000,000 บาท, ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ผู้ร่วมรณรงค์หาทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท บริจาค 1,000,000 บาท เพื่อสมทบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ด้านครอบครัว มนัส ศิริมหาราช อดีตเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ล่วงลับ) ได้ส่งให้บุตรสาว พญ.ศศิธรศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บริจาค 300,000 บาท และ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (รุ่น 5) บริจาคเงินสมทบทุนโครงการข้างต้น ครั้งที่ 1 จำนวน 1,111,111.11 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 111,111.11 บาท โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์รองคณบดีฯ ร่วมรับมอบ นอกจากนี้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯและภริยา พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์  บริจาคอีก  200,000 บาทรวมทั้ง กมล โอภาสกิตติ กรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้สนับสนุนการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และพื้นที่โดยรอบ และร่วมบริจาคปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5) อาคารสุจิณโณ อีกด้วย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลแห่ง “บุญ” แท้จริง เพราะเมื่อเกือบ 40 ปี ได้ก่อสร้างอาคารสุจิณโณ  เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยทั่วภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อุปถัมภ์การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และหลวงปู่ท่านก็ได้มารักษาที่อาคารหลังนี้ แล้วละสังขารลง เมื่อปี 2528 อาคารนี้เรียกว่า “อาคารสุจิณโณ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มีดำริว่า อาคารหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมานานแล้ว รองรับผู้ป่วยนอก มากกว่า 1,400,000 รายต่อปี ปัจจุบันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีสภาพทรุดโทรมมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงตึกสุจิณโณ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ตลอดเวลากว่าปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร ตั้งแต่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัยนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดี มช. พร้อมคณะ ร่วมกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรบริษัทห้างร้าน ครอบครัวผู้มีอุปการคุณตลอดจนพระมหาเถระ คณะสงฆ์ในจังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมบริจาคศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ
โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธี

ศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธี

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต, ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่, ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์, บุญชู ตรีทอง, ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซันสวีท

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต, ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่, ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์, บุญชู ตรีทอง, ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซันสวีทธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล, ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี และแขกผู้มีเกียรติ

ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล, ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี และแขกผู้มีเกียรติศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, บุญชู
ตรีทอง, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต และ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, บุญชู ตรีทอง, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต และ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ และ
พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน
200,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม
วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบ

ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานอนุกก. บริจาคเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานอนุกก. บริจาคเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบนักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 (รุ่น 5) บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ครั้งที่ 1 จำนวน 1,111,111.11 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 111,111.11 บาท โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ


นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 (รุ่น 5) บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ครั้งที่ 1 จำนวน 1,111,111.11 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 111,111.11 บาท โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมศิษย์เก่า มช.
กรุงเทพมหานคร รองประธานอนุ กก. กับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และประธานอนุกก.สมชัย สมัยสุต นายกสมาคมศิษย์เก่า มช. กรุงเทพมหานคร รองประธานอนุ กก. กับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และประธานอนุกก.คณะอนุกก. ร่วมหารือ มี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานอนุกก., ศ.นพ.บรรณกิจ
โลจนาภิวัฒน์ รองประธานอนุกก., สมชัย สมัยสุต รองประธานอนุกก., สุเมธ จินดาวัฒน์
อนุกก. และคณะอนุกก. พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุข, รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร, ผาณิต พูนศิริวงศ์, กมล โอภาสกิตติ, ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล, ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัยคณะอนุกก. ร่วมหารือ มี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานอนุกก., ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ รองประธานอนุกก., สมชัย สมัยสุต รองประธานอนุกก., สุเมธ จินดาวัฒน์ อนุกก. และคณะอนุกก. พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุข, รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร, ผาณิต พูนศิริวงศ์, กมล โอภาสกิตติ, ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล, ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัยบุญชู ตรีทอง บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาทถ้วน
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบ

บุญชู ตรีทอง บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาทถ้วน โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มช. รับมอบกมล โอภาสกิตติ กก.บริหาร บจ.ฤทธา โฮลดิ้งส์
ผู้สนับสนุนการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และ
ร่วมบริจาคปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5)

กมล โอภาสกิตติ กก.บริหาร บจ.ฤทธา โฮลดิ้งส์ ผู้สนับสนุนการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และ ร่วมบริจาคปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ชั้น 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s