พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดโครงการ ‘ปลูกผักกินฟรีช่วยผู้ประสบภัยโควิด’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553210

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดโครงการ‘ปลูกผักกินฟรีช่วยผู้ประสบภัยโควิด’

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจของทั้งประเทศ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดโครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด-19”เปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติ โดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนเตรียมดิน เพาะเมล็ดวิธีปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตร้อยละ 30 จะถูกนำไปใส่ไว้ในตู้ปันผัก เพื่อส่งต่อผลผลิตผักอินทรีย์ปลอดภัยไปยังประชาชน หรือผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกร้อยละ 70 จัดสรร ให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลผลผลิต นำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ โครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19” เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ประกาศผลผู้ร่วมโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ระยะเวลาเรียนรู้รวม 50 วัน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนครั้งละ 30 ท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-13,06-5640-5915, 09-0370-2766, 08-7359-7171

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s