วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดแรกที่จะใช้ในประเทศไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/552900

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดแรกที่จะใช้ในประเทศไทย

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดแรกที่จะใช้ในประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนชนิดแรกเป็นวัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัท ซิโนแวค (Sinovac Life Sciences) ประเทศจีน ส่วนจะเริ่มต้นฉีดกันเมื่อไหร่คงต้องติดตามจากทางรัฐบาลกันเองนะครับ วันนี้จะมาไขปัญหากันว่าวัคซีนชนิดนี้มีข้อมูลการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงเป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจกันนะครับ

วัคซีนโคโรนาแวคเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ ไม่ทำให้เกิดโรค แต่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนแบบนี้มีมานานแล้ว เช่นเดียวกับวัคซีนที่เราคุ้นเคยกันมานานคือ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ และวัคซีนพิษสุนัขบ้า การศึกษาในคนระยะที่ 1 และ 2 มีผู้ร่วมการวิจัย 743 รายอายุ 18-59 ปี และ 421 รายอายุ 60-89 ปี พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสได้มากกว่าร้อยละ 90 อาการข้างเคียงที่พบได้ส่วนใหญ่คือ ปวดและอาการอื่นๆ บริเวณที่ฉีด แต่ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง

การศึกษาระยะที่ 3 เริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ในประเทศบราซิล ตุรกีอินโดนีเซีย และชิลี มีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นในบราซิลและตุรกีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ร่วมการวิจัย 12,396 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด อายุมากกว่า 18 ปี ได้รับวัคซีนโคโรนาแวคหรือวัคซีนหลอก 2 เข็มห่างกัน 14 วัน มีการเกิดโควิด-19 รวม 253 ราย วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโควิด-19 โดยรวมร้อยละ 51 ป้องกันการเกิดโรคที่ต้องให้การดูแลร้อยละ 84 และป้องกันการนอนโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ร้อยละ 100

แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะการศึกษาระยะที่ 3ในตุรกีพบว่า ผู้ร่วมการวิจัยที่มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนโคโรนาแวคหรือวัคซีนหลอก ครบ 2 เข็ม จำนวน 1,322 ราย พบมีการเกิดโควิด-19 จำนวน 29 ราย แสดงประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 91 ทำให้ในปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล อย่าเชื่อเพราะใครพูดหรือจากสื่อออนไลน์ ควรพิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการ ด้วยเหตุด้วยผลนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s