กิจกรรมจิตอาสา ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/553437

กิจกรรมจิตอาสา‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’

กิจกรรมจิตอาสา‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 3 (ชป.กร.ที่ 3), สำนักงานเขตหลักสี่, สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ (ม.1 พัน.3 รอ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองเปรมประชากร ประกอบด้วยกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งถังดักไขมัน พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศบริเวณรอบริมคลองให้มีความสวยงามอีกด้วย

จากนั้น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจตุจักร และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรด้วยการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-19 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำจัดเก็บมูลฝอย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบตลาดนัดจตุจักรรวมทั้งให้บริการตรวจวัดควันดำและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน ร่วมปฏิบัติการจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกันเจ้าหน้าที่จิตอาสา หน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่จิตอาสา หน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่จิตอาสา หน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่จิตอาสา หน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s