นิเทศฯจุฬาฯ เปิดรับตรง TCAS64 รอบโควตา หลักสูตรนักข่าวยุคสื่อดิจิทัล และครีเอทีฟสื่อออนไลน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553380

นิเทศฯจุฬาฯ เปิดรับตรง TCAS64 รอบโควตา หลักสูตรนักข่าวยุคสื่อดิจิทัล และครีเอทีฟสื่อออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบโควตา (Quota) ตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนิสิตที่มีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะทำงานวงการสื่อข่าวยุคดิจิทัล นักเขียนสื่อออนไลน์ และผู้ผลิตเนื้อหาในยุคสังคมข่าวสาร

นิสิตที่จบการฝึกฝนจากภาควิชาจะมีทักษะในด้านการเป็นนักข่าวยุคดิจิทัลนักวารสารศาสตร์ด้านข้อมูล ผู้ผลิตเนื้อหาในแพลตฟอร์มสื่อใหม่ มีความเป็นสื่อมืออาชีพที่เข้าใจความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและสังคมที่เห็นต่าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีโอกาสร่วมงานกับสำนักข่าวในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการบุคลากรและทีมงานที่ชำนาญด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข่าวสารข้อเท็จจริงในฐานะผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล ผู้ผลิตเนื้อหางานสารคดี กองบรรณาธิการนิตยสาร วารสารสื่อโซเชียล รวมไปถึงผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อดิจิทัล ครีเอทีฟสื่อดิจิทัลการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และงานค้นคว้ารวบรวมข้อเท็จจริงสำหรับเพจออนไลน์ต่าง ๆ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้จาก 2 สาขา ได้แก่ สาขาวารสารศาสตร์(Journalism) และ สาขาสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล และสารสนเทศ (New Media, Digital Media, and Information)

โดยจะมีการทดสอบในวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง “ความถนัดทางวารสารสนเทศ”ซึ่งประกอบด้วยทักษะและความสนใจทางวารสารสนเทศ สื่อใหม่/สื่อดิจิทัล ความรู้เท่าทันสื่อ และความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ยึดเกณฑ์การคัดเลือก GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน GAT ความถนัดทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564 วันที่3 พฤษภาคม 2564 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับจำนวน 10 คน รับสมัครผ่าน www.tcas.atc.chula.ac.th ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://alatchula.wixsite.com/website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s