ม.ศรีปทุม ร่วมจิตอาสา กับ Unicef Thailand ขับเคลื่อนสังคมเชิงบวกของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553384

ม.ศรีปทุม ร่วมจิตอาสา กับ Unicef Thailand  ขับเคลื่อนสังคมเชิงบวกของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

ม.ศรีปทุม ร่วมจิตอาสา กับ Unicef Thailand ขับเคลื่อนสังคมเชิงบวกของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยถึงการนำทีมตัวแทนนักศึกษาดิจิทัลมีเดียที่มีจิตอาสากว่า 20 คน เข้าร่วมเป็นศิลปินอาสา ร่วมมือกับทางทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมเชิบวกของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หลายๆ กลุ่ม ซึ่งเห็นตรงกันว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ Unicef Thailand จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งผ่านพลังบวกของน้องๆ จึงได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาศิลปินอาสา

โดยทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดให้ศิลปินอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งภาพวาดที่สื่อสารถึงการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อนำมารวมเล่มและจัดทำเป็นสมุดระบายสีสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งรอบแรกได้แจกจ่ายในทุกพื้นที่ทั่วไทย จำนวนถึง30,000 เล่ม และในเดือนกุมภาพันธ์ที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งทีมงานวางแผนที่จะกระจายโอกาสการแจกจ่ายสมุดกิจกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://iam.unicef.or.th/ เพื่อเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมนี้ให้กับทุกๆ คน ที่ต้องการรับสมุดกิจกรรมไปสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในชุมชนและพื้นที่ของตนเอง

หนึ่งในทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ได้เล่าถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่า ประทับใจในความสามารถของนักศึกษาทุกคนมากๆ ทั้งความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการผลิตผลงาน และดีใจที่ Unicef ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานของน้องๆ นักศึกษา เพื่อส่งต่อไปให้เด็กๆ ทั่วประเทศไทยได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและลดการระบาดของโรค COVID-19 และหวังว่าน้องๆ ศิลปินอาสาจะได้ประสบการณ์ที่ดี

นอกจากนี้ ทางทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ยังคงวางแผนงานสำหรับโครงการต่อไปร่วมกับน้องๆ ศิลปินอาสา เพราะยังมีเด็กๆ ทั่วประเทศที่รอโอกาสในการเรียนรู้หลากหลายในด้านต่างๆ ทีมงานจึงหวังว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู้โครงการอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต และหากน้องๆ นักศึกษาคนไหนสนใจหรือมีไอเดียใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตของเด็กทุกคนดีขึ้น สามารถติดต่อทีมงาน I AM UNICEF ได้ที่ Line : @iamunicef

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s