ลอรีอัลย้ำชูผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดอายุผลิตภัณฑ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/553414

ลอรีอัลย้ำชูผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดอายุผลิตภัณฑ์

ลอรีอัลย้ำชูผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดอายุผลิตภัณฑ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งความโปร่งใสของห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์ลอรีอัล กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านความงามได้ตอกย้ำมาตรฐานระดับแนวหน้าของระบบบริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก มากกว่า 100 ขั้นตอน

มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น กระบวนการทดสอบทางจุลชีววิทยา การทดสอบความคงตัวของสูตร หรือ StabilityTesting เช่น การทดสอบแบบสภาวะเร่งและสภาวะการเก็บรักษาจริง การทดสอบในอุณหภูมิที่แตกต่างกันและทดสอบด้วยแสงยูวี การทดสอบการเข้ากันของสูตรกับบรรจุภัณฑ์ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบเหล่านี้นับเป็นหัวใจหลักของคุณภาพเครื่องสำอาง ที่ครอบคลุมในส่วนของสูตรผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ แสงแดดและความชื้นที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ใน ลอรีอัล กรุ๊ปส่วนใหญ่มีอายุผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปีนับจากเดือนปีที่ผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลทั่วโลกได้รับการทดสอบและรับรองคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของอายุผลิตภัณฑ์

สำหรับการรักษาอายุผลิตภัณฑ์ให้คงมาตรฐานนั้น ผู้บริโภคควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิห้อง ปราศจากความชื้น และรักษาความสะอาดในการใช้งาน โดยหลังเปิดใช้แล้ว ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดตามเวลาที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น มาสคาร่าควรใช้ให้หมดในเวลา 3-6 เดือน หลังจากสัมผัสอากาศครั้งแรก รองพื้นชนิดครีมหรือแบบเหลว 12-18 เดือน บลัชออน 12 เดือน คอนซีลเลอร์6-12 เดือน ลิปสติก 12-24 เดือน หรือดูจากสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตสภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและหยุดใช้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีกลิ่น สี เนื้อสัมผัส มีการแยกชั้นน้ำและน้ำมัน หรือประสิทธิภาพการยึดติดบนผิวที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุเพราะผลิตภัณฑ์อาจเสื่อมสภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s