สรรพวิทยาคม จ.ตาก ผ่านประเมินออนไลน์ฉลุย คัด นร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ไร้ปัญหา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553381

สรรพวิทยาคม จ.ตาก ผ่านประเมินออนไลน์ฉลุย  คัด นร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ไร้ปัญหา

สรรพวิทยาคม จ.ตาก ผ่านประเมินออนไลน์ฉลุย คัด นร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ไร้ปัญหา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จึงส่งผลให้โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นแห่งเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ดังนั้น ในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงเน้นที่กระบวนการผ่านสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายรวมถึงการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ล่าสุดได้มีการจัดประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี นายวรินทร สิริพงษ์ณภัทรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นผู้ถูกประเมินคัดเลือก โดยมีดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งผลการประเมินเสร็จสิ้นลงด้วยดีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแต่อย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s