“รัฐบาล” เจรจา “ฝ่ายค้าน” ลงตัวจบอภิปรายไม่ไว้วางใจคืนนี้ ลงมติพรุ่งนี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458865

“รัฐบาล”เจรจา”ฝ่ายค้าน”ลงตัวจบอภิปรายไม่ไว้วางใจคืนนี้ ลงมติพรุ่งนี้

 "รัฐบาล"เจรจา"ฝ่ายค้าน"ลงตัวจบอภิปรายไม่ไว้วางใจคืนนี้ ลงมติพรุ่งนี้

19 กุมภาพันธ์ 2564 – 17:29 น.

“รัฐบาล”เจรจา”ฝ่ายค้าน”ลงตัวจบอภิปรายไม่ไว้วางใจคืนนี้ ลงมติพรุ่งนี้ สรุปฝ่ายค้านเหลือ 7 ชั่วโมง -รัฐบาล แจงได้ 1 ชั่วโมง ลงมติพรุ่งนี้

19 ก.พ. 64 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประฐานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ได้ขอปรึกษาหารือเรื่องการแบ่งเวลาการอภิปรายและการชี้แจงของรัฐบาลว่า

ขณะนี้เหลือเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที โดยตนได้หารือกับวิปฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายค้านจะยอมรับเวลาของตัวเอง ให้เหลือ 7 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลจะใช้เวลาชี้แจงและประท้วงทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือ ให้เป็นเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงมติในวันพรุ่งนี้ตามกรอบเวลาเดิม

เปิดขั้นตอน..การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจบลง ขั้นตอนต่อไปคือ กระบวนการ การลงมติไม่ไว้วางใจ / ไว้วางใจ ซึ่งตามกรอบกฎหมายไม่ให้ลงมติในวันที่สิ้นสุดการอภิปราย 

(รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 วรรคสาม สรุปความไว้ว่า เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง การลงมติ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง) 

ส.ส.ทั้งหมดในสภาผู้แทนฯ ขณะนี้มีจำนวน 487 คน กึ่งหนึ่งคือ 244 คน เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลประมาณ 275 คน และเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านประมาณ 212 คน  

ตามกรอบรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีคนใด ถูกลงมติ “ไม่ไว้วางใจ” มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 245 คนขึ้นไป รัฐมนตรีคนนั้น ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที!!

ทั้งนี้ หากเป็นกรณี การลงมติ นายกรัฐมนตรี ถ้าคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 245 เสียงขึ้นไป ไม่เพียง นายกฯ จะพ้นจากตำแหน่งนายกฯ เท่านั้น แต่ รัฐมนตรีทั้งคณะ หรือ ครม.ทั้งชุด ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s