‘สตรีวิทยา 2’ ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองเด็กติดเชื้อโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553882

'สตรีวิทยา 2'ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองเด็กติดเชื้อโควิด-19

‘สตรีวิทยา 2’ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองเด็กติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.20 น.

19 ก.พ.64 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยมีรายงานผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 64

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงขอให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน 2. ให้ข้าราชการ ครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนรวมถึงการโฮมรูม ออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (work from home)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุข( สธ.) กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s