‘มาดามแป้ง’ ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ร่วมด้วยช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554135

‘มาดามแป้ง’ ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ร่วมด้วยช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ

‘มาดามแป้ง’ ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ร่วมด้วยช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.42 น.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อการสร้างพนักงานอาสาเพื่อสังคม ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ภายใต้ชื่อกลุ่ม ‘อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย’ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งสองระลอก ด้วยการเป็นแรงสนับสนุนของโครงการครัวมาดาม ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทั้งการรวมพลแพ็กถุงยังชีพส่งต่อผู้กักตัว การบริจาควัตถุดิบ อาหารแห้งเพื่อตั้งครัวประกอบอาหาร การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ส่งไปต่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ

“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจะขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ฟันเฟืองขนาดเล็กที่มีอยู่มากในองค์กร ย่อมต้องเป็นอะไหล่แข็งแรงและทำหน้าที่ไปได้พร้อม ๆ กันด้วยเป้าหมายเดียวกัน จึงทำให้เกิดเป็นโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ กับพนักงานที่บรรจุใหม่ ขยายมาสู่พนักงานทุกคนทุกระดับ ดำเนินกิจกรรมสม่ำเสมอทุกเดือนตลอด 8 ปี จนกลุ่มความเหนียวแน่น ด้วยเชื่อว่างานอาสาในรูปแบบใดก็ตาม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในแง่มุมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าการทำเพื่อส่วนรวม รวมถึงการเปลี่ยนโลกทัศน์ให้พนักงานซึ่งเปรียบเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน”

“เราเชื่อว่าโมเลกุลเล็กๆ จะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 อาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนครัวมาดามในทุกมิติ ความเสียสละหลังเลิกงานที่พนักงานหมุนเวียนกันทุกเย็น เพื่อแพ็กถุงยังชีพเกือบหมื่นถุงในช่วงวิกฤตทั้ง 2 ระลอก การทำสเปรย์แอลกอฮอล์แจกลูกค้า ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีสาขาเมืองไทยประกันภัยทั่วประเทศกว่า 3,000 ขวด เราเห็นน้ำใจผ่านข้าวสาร ไข่ไก่ ที่ทุกคนหอบมาบริจาคให้ครัวมาดามทุก ๆ วัน เพื่อประกอบอาหารแจกคนตกงานทั่วกรุง เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างคนดีด้วยพื้นที่นี้ และคนของเราก็จะเป็นโมเลกุลที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไปเช่นกัน”

สำหรับเป้าหมาย อาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ จะไม่ได้มีเพียงกลุ่มพนักงานที่มีใจอาสาในองค์กรของเราเท่านั้น แต่จะกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ เยาวชน, ผู้นำชุมชน, คนในชุมชน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ในทุกสถานการณ์ของสังคมไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s