สภาลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458920

สภาลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

 สภาลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

20 กุมภาพันธ์ 2564 – 10:12 น.

ฉลุย สภาลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับเสียงไว้วางใจ  272 เสียง ไม่ไว้วางใจ  206 เสียง  งดออกเสียง  3 เสียง

วันนี้ (20 ก.พ. 64 )เวลา 10.50 น.  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งรวมถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 475 คน จาก ส.ส.ทั้งหมด481 คน  ครบองค์ประชุม

ปรากฏว่าจากการลงมติ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับเสียงไว้วางใจ  272 เสียง ไม่ไว้วางใจ  206 เสียง  งดออกเสียง  3 เสียง ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s