สภาลงมติไว้วางใจ 10 รมต. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458911

สภาลงมติไว้วางใจ 10 รมต.

สภาลงมติไว้วางใจ 10 รมต.

20 กุมภาพันธ์ 2564 – 09:32 น.

ตามคาดสภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ/รมว.กลาโหม และรัฐมนตรี อีก 9 คน “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษาฯ ได้คะแนนไว้วางใจน้อยสุด

วันที่ 20 ก.พ. 64 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี ตามที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอีก 6 พรรค ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดย 10 รัฐมนตรี ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ได้แก่

 1.  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

8.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งได้มีบรรจุวาระอภิปรายกันมาถึง 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่ 16-19 ก.พ. และลงมติกันในวันนี้  (20 ก.พ. )  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 475 คน จาก ส.ส.ทั้งหมด481 คน ครบองค์ประชุม

ปรากฏว่าผลการลงมติรายบุคคลทั้ง 10 รัฐมนตรี ได้คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส. เท่าที่มีอยู่ในสภาขณะนี้ ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ไว้วางใจ  272 เสียง ไม่ไว้วางใจ  206 เสียง  งดออกเสียง  3 เสียง 

 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

 ไว้วางใจ     274    เสียง     ไม่ไว้วางใจ 204      เสียง    งดออกเสียง     4    เสียง 

 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไว้วางใจ 272         เสียง     ไม่ไว้วางใจ    205 เสียง    งดออกเสียง 3     เสียง

4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

   ไว้วางใจ    275    เสียง    ไม่ไว้วางใจ   201     เสียง    งดออกเสียง  6  เสียง  

5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ไว้วางใจ    268  เสียง   ไม่ไว้วางใจ   207  เสียง  งดออกเสียง  7     เสียง

6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

  ไว้วางใจ   272    เสียง     ไม่ไว้วางใจ  206      เสียง   งดออกเสียง   4   เสียง

7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 ไว้วางใจ   263    เสียง     ไม่ไว้วางใจ    212    เสียง  งดออกเสียง   5      เสียง  ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

8.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ไว้วางใจ   258    เสียง     ไม่ไว้วางใจ   215     เสียง   งดออกเสียง   8  เสียง

9.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ไว้วางใจ  268   เสียง  ไม่ไว้วางใจ  201   เสียง งดออกเสียง  12   เสียง ไม่ออกเสียง  1  เสียง

10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ไว้วางใจ   274     เสียง     ไม่ไว้วางใจ   199     เสียง     งดออกเสียง  5  เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง 

สภาลงมติไว้วางใจ 10 รมต.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s