เช็กเสียงรัฐบาล vs ฝ่ายค้าน ก่อนโหวต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/457398

เช็กเสียงรัฐบาล vs ฝ่ายค้าน ก่อนโหวต

เช็กเสียงรัฐบาล vs ฝ่ายค้าน ก่อนโหวต

20 กุมภาพันธ์ 2564 – 09:50 น.

วันนี้ ( 20 ก.พ.)เป็นวันลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รมต….. เช็กเสียงรัฐบาลและฝ่ายค้าน มีจำนวนเท่าไหร่ ห่างกันมากน้อยแค่ไหน และหวังผลได้แค่ไหนกับการซักฟอกครั้งนี้

วันนี้ ( 20 ก.พ. ) เป็นวันลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ สำหรับรัฐมนตรีที่จะถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีทั้งสิ้น 10 คน จาก 3 พรรครัฐบาล คือพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เช็กเสียงรัฐบาล vs ฝ่ายค้าน ก่อนโหวต

สำหรับ​เสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะทำให้รัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น 

มาตรา  151 รัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า “มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

และมาตรา 170 รัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ 

( 3 ) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ

ส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มีจำนวน 487 คน (จากจำนวนเต็ม 500 คน) กึ่งหนึ่งก็คือ 244 คน

ดังนั้นรัฐมนตรีคนใด ถูกลงมติ “ไม่ไว้วางใจ” มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 245 เสียงขึ้นไป รัฐมนตรีคนนั้น ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

มาถึงตรงนี้ต้องมาเช็กเสียงรัฐบาลและฝ่ายค้านว่าแต่ละฝ่ายมีมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ 

จำนวน ส.ส. 487 คน แยกเป็น

– ฝ่ายรัฐบาล 277 คน

– ฝ่ายค้าน 210 คน

 รัฐบาล 277  เสียง ประกอบด้วย

–  พลังประชารัฐ 121 เสียง

– ภูมิใจไทย 61  เสียง 

– ประชาธิปัตย์ 51  เสียง

– ชาติไทยพัฒนา 12  เสียง

– เศรษฐกิจใหม่ 6  เสียง

– รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง

– พลังท้องถิ่นไท 5  เสียง

– ชาติพัฒนา 4  เสียง

– รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง

– พลังชาติไทย 1  เสียง

– ประชาภิวัฒน์ 1  เสียง

– ไทยศรีวิไลย์ 1   เสียง

– พลังไทยรักไทย 1  เสียง

– ครูไทยเพื่อประชาชน 1   เสียง 

– ประชาธรรมไทย 1   เสียง

– พลเมืองไทย 1   เสียง

– ประชาธิปไตยใหม่ 1  เสียง 

– พลังธรรมใหม่ 1  เสียง

– ไทรักธรรม 1   เสียง 

ส่วน ฝ่ายค้าน 210 คน

 ฝ่ายค้าน 210 เสียง  ประกอบด้วย

– เพื่อไทย 134   เสียง

– ก้าวไกล 53    เสียง

– เสรีรวมไทย 10  เสียง

– ประชาชาติ 7   เสียง

– เพื่อชาติ 5   เสียง

– พลังปวงชนไทย 1  เสียง 

 เฉพาะซักฟอกครั้งนี้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จากพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  จากพรรคเศรษฐกิจใหม่  ร่วมกับฝ่ายค้าน ทำให้ฝ่ายรัฐบาลเสียงลดเหลือ 275 เสียง  ส่วนฝ่ายค้านเสียงเพิ่มเป็น 212 เสียง

 แต่เสียงฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน  ก็ยังห่างกันถึง 63 เสียง

แน่นอนว่าฝ่ายค้าน คงไม่หวังถึงขนาดล้มรัฐบาลได้ทันทีจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้  แต่ก็ได้เขย่าเสถียรภาพ ความชอบธรรมของรัฐบาลไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันสุกงอม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s