‘คุณน้ำผึ้ง’ ชวน ‘น้อย’ เที่ยวตำหนักใหญ่ ต้นราชสกุลกิติยากร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/554144

‘คุณน้ำผึ้ง’ชวน‘น้อย’เที่ยวตำหนักใหญ่ ต้นราชสกุลกิติยากร

‘คุณน้ำผึ้ง’ชวน‘น้อย’เที่ยวตำหนักใหญ่ ต้นราชสกุลกิติยากร

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์ ทริปนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว!! เมื่อ “คุณน้ำผึ้ง”ชวนน้อยไปตื่นตาชมความงดงามของพระตำหนักใหญ่กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (วังเทเวศร์) อายุ 124 ปี ซึ่งกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ท่านทรงเป็น “ต้นราชสกุลกิติยากร” และเป็นเสด็จทวดของ “คุณน้ำผึ้ง”อีกด้วย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ทำให้พื้นที่ “วังเทเวศร์” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนของพระตำหนักใหญ่ “กรมพระจันทบุรีนฤนาถ”ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ พระยาอนิรุทธเทวา(ม.ล.ฟื้น พึ่งบุญ) ซื้อไว้เป็นที่พักอาศัย

หลังจาก “พระยาอนิรุทธเทวา” ถึงแก่อนิจกรรมพระตำหนักหลังใหญ่นี้ก็ได้ปิดตัวลง และเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบันพระตำหนักหลังนี้อยู่ในความดูแลของทายาท“ตระกูลอนิรุทธเทวา” จนในปี 2550 “พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา” ได้เข้ามาดูแลและบูรณะปรับปรุงพระตำหนักหลังใหญ่นี้12 ปี ในความเพียร ค้นคว้าศึกษาข้อมูลในอดีตเพื่อให้ใกล้เคียงของเดิมเมื่อ 124 ปี ให้มากที่สุด และเป็นการถวายพระเกียรติกรมพระจันทบุรีนฤนาถงานนี้บอกเลยว่าภายในสวยงามมากๆ โดยเฉพาะบริเวณชั้น 2 มีประวัติเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลายพระหัตถ์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่มอบให้แก่พระยาอนิรุทธเทวา,สถาปัตยกรรมบานประตูฉลุไม้สักทอง กระจกสี 100 ปี ส่วนชั้นล่างทำเป็นร้าน Deva Manor Cofe นั่งจิบกาแฟแลงานสถาปัตยกรรม นั่งฟังประวัติศาสตร์ของพระตำหนักหลังใหญ่ที่น้อยคนจะทราบความเป็นมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s