เมล็ดผักพระราชทานชนิดปลูกต่อได้ ใช้สู้โควิด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554107

เมล็ดผักพระราชทานชนิดปลูกต่อได้ ใช้สู้โควิด : อาทร จันทวิมล

เมล็ดผักพระราชทานชนิดปลูกต่อได้ ใช้สู้โควิด : อาทร จันทวิมล

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 07.00 น.

เมืองไทยเป็นที่เดียวในโลกที่ใช้เมล็ดผักพระราชทานสู้กับโควิด

ในยามที่โควิดบุกเข้าโจมตีทั่วไทย  การปลูกผักกินเอง เป็นทางหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน  แต่เมล็ดพืชผักส่วนครัวที่มีขายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม(Hybrid) ทางการค้า  ซึ่งหากนำเมล็ดที่ออกมาไปปลูกต่อก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดี 

แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงมองเห็นปัญหานี้มานานแล้ว  และทรงแก้ไขโดยให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ที่อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวชนิดปลูกต่อได้ (OP Open Pollination) เก็บสะสมสำรองไว้ แล้วนำมาพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด และผู้ประสบภัยพิบัติทั่วไป  

พันธ์พืชผักพระราชทานที่ใช้ชื่อว่า “จันกะผัก” มีพืชผักหลากหลายชนิด ตั้งแต่ถั่วฝักยาวสิรินธร  ถั่วแขกเทพรัตน์  พริกขึ้หนูปู่เมธ  แคบ้านดอกขาว  คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ฯลฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรให้พืชสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดีและมีศักยภาพในการปรับตัวที่เหมาะสม ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ในราคาซองละ 30 บาท ที่  http://www.patpat9.com/th/product/detail.aspx?id=260https://www.facebook.com/Patpat9ShopByChaipat/posts/990052994467710/

โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  ตามพระราชดำริ เพื่อให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้กินในบ้านและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อ ได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศโดยมีตำรวจตระเวนชายแดน กองทัพบก  กระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาชุมชนสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้พระราชทานกล้าต้นมะรุม ต้นเสี้ยว ต้นขี้เหล็ก เมล็ดแค และกล้าไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน ชมพู่มะเหมี่ยว ฝรั่ง มะกอก มะขาม และน้อยหน่า ให้ชุมชนนำไปปลูกทั้งในบ้าน ตามริมถนนและที่สาธารณะในหมู่บ้าน โดยมีพระราชประสงค์ให้คนทั้งในหมู่บ้านและคนทั่วไปสามารถเก็บไปประกอบอาหารรับประทาน และราษฎรมีไม้ผลไว้แบ่งปันกันบริโภค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s