โซไซตี้ : ซาโนฟี่ฯ สานต่อปณิธานการสร้างครอบครัว ทดแทนถาวรให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554141

โซไซตี้ : ซาโนฟี่ฯ สานต่อปณิธานการสร้างครอบครัว ทดแทนถาวรให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

โซไซตี้ : ซาโนฟี่ฯ สานต่อปณิธานการสร้างครอบครัว ทดแทนถาวรให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อาภาภรณ์ สมะพันธุ ผอ.กลุ่มธุรกิจ ซาโนฟี่ฯ

การมีครอบครัวที่แข็งแรงคือรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็กหนึ่งคนที่จะเติบโตไปเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ซาโนฟี่ บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยปีนี้คณะผู้บริหารและจิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทยร่วมกันส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (SOS Children’s Villages Thailand)

มารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต หรือ Empowering Life ให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาส ซาโนฟี่ได้จัดกิจกรรม CSR Virtual Run ภายในองค์กรโดยพนักงานได้ร่วมสะสมกิโลเมตรจากการวิ่งซึ่งในทุกๆ กิโลเมตรที่พนักงานทำได้ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งในการนี้พนักงานซาโนฟี่ในประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจกันสะสมระยะกิโลเมตรได้ถึง 13,883 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ และโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่อย่างแท้จริง”

และเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารซาโนฟี่ พร้อมด้วยจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภค-บริโภคและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯบ้านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี จันทิรา สมบุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร เป็นตัวแทนรับมอบ

ธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

อาภาภรณ์ สมะพันธุ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ ซาโนฟี่ Consumer Healthcareประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า“ขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่เปิดโอกาสให้ซาโนฟี่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดความรักจากครอบครัวทดแทนถาวรจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณจิตอาสาซาโนฟี่ทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และส่งต่อพลังบวกให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยกัน”

ปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะฯ มีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คนกระจายอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ทั้งหมด5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ บางปู หาดใหญ่ หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า500 คน

ธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ มูลนิธิเด็กโสสะฯ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ขอบคุณซาโนฟี่ประเทศไทยในความมุ่งมั่นในการร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรให้แก่เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ สำหรับมูลนิธิเด็กโสสะฯ เราใช้หลักการดำเนินงานเดียวกับหมู่บ้านเด็ก SOS ทั่วโลก โดยเราจะรับอุปการะเด็กที่สูญเสียบิดามารดาขาดญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้งโดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก สำหรับหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ มีเด็กรวมทั้งหมดประมาณ 120 คน โดยจะพักอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งแบ่งออกเป็น 12 หลัง แต่ละหลังจะมีคุณแม่โสสะ 1 คน ที่อุทิศตนทำหน้าที่เป็นคุณแม่คอยเลี้ยงดูเด็กๆ ประมาณ 10 คนต่อหลัง โดยแม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงเสมือนแม่และลูก ซึ่งบทบาทหน้าที่ความเป็นแม่โสสะถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะจะสอนการใช้ชีวิตประจำวัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังความสามารถของเด็กๆ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข”

กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการให้การสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ และเยาวชนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักการของมูลนิธิฯ ที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป ถือเป็นอีกโมเดลชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกันจันทิรา สมบุญเกิด ผอ.ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะฯจันทิรา สมบุญเกิด ผอ.ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะฯอาภาภรณ์ สมะพันธุ นำคณะผู้บริหารและทีมจิตอาสาซาโนฟี่ กว่า 30 คน ร่วมเป็นตัวแทน ส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯอาภาภรณ์ สมะพันธุ นำคณะผู้บริหารและทีมจิตอาสาซาโนฟี่ กว่า 30 คน ร่วมเป็นตัวแทน ส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

เด็กๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯเด็กๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

จิตอาสาซาโนฟี่ และเด็กๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯจิตอาสาซาโนฟี่ และเด็กๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

คุณแม่กรองทิพย์ และลูกๆ ครอบครัวโสสะคุณแม่กรองทิพย์ และลูกๆ ครอบครัวโสสะการดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยหลักการ “ครอบครัวทดแทนถาวร” ในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยหลักการ “ครอบครัวทดแทนถาวร” ในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s