‘กองทัพบก’ ตั้งโต๊ะแถลงปมจัดซื้อรถบัส-เครื่องแต่งกายพลทหาร ถูกต้องตามกฎหมาย-ปีนี้งดแจกกางเกงใน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459143

‘กองทัพบก’ ตั้งโต๊ะแถลงปมจัดซื้อรถบัส-เครื่องแต่งกายพลทหาร ถูกต้องตามกฎหมาย-ปีนี้งดแจกกางเกงใน

'กองทัพบก' ตั้งโต๊ะแถลงปมจัดซื้อรถบัส-เครื่องแต่งกายพลทหาร ถูกต้องตามกฎหมาย-ปีนี้งดแจกกางเกงใน

22 กุมภาพันธ์ 2564 – 19:41 น.

“กองทัพบก” ตั้งโต๊ะแถลงปมจัดซื้อรถบัส-เครื่องแต่งกายพลทหาร-กล้องตรวจการณ์กลางคืน ยืนยันทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบได้ ขณะที่ปีนี้งดแจกกางเกงใน พลทหาร เหตุทุกคนมีอยู่แล้ว เอางบไปจัดหารายการที่จำเป็นกว่า

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ทีมโฆษกกองทัพบก นำโดย พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พลตรีพงศ์พันธ์ โพธิ์พงศ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง  พลตรี อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณี ส.ส.บางคน อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ การจัดหาเครื่องแต่งกายพลทหาร และการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืนบุคคล ซึ่งแม้ พลเอก ประยุทธ์ จะชี้แจงภาพรวมไปแล้ว แต่กองทัพบกได้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอบคุณ ส.ส.ที่ให้ความสนใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ศรัณย์วุฒิ”โจมตี นายกฯ เอื้อประโยชน์ให้เจ้าสัวรายใหญ่ของประเทศ มีใบเสร็จอ้างอิง

โดยพันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงประเด็นโครงการการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ของกรมการขนส่งทหารบก ว่า ที่ผ่านมากองทัพบกได้จำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไป 661 คัน จากจำนวนทั้งหมด 1,175 คัน ซึ่งรวมรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ด้วย จึงจำเป็นต้องจัดหามาทดแทน เพื่อดำรงภารกิจด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย โดยได้ทยอยดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารมาตั้งแต่ปี 2557 และขยายมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2563 มี 2 โครงการ คือ

1.โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท

2.โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท การจัดซื้อเพื่อทดแทนรถที่ใช้งานเกินกว่า 25 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซ่อมไม่คุ้มค่า และก่อให้เกิดมลพิษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอส่งมอบรถซึ่งกำหนดไว้ในช่วงกลางปี 2564 จำนวน 112 คัน

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า ทำไมกองทัพบกถึงแยก 2 โครงการ ขอชี้แจงว่า เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการ แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยโครงการที่จัดซื้อ 100 คัน เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเป็นการเฉพาะเท่านั้น ส่วนการจัดซื้ออีก 12 คัน เป็นหนึ่งในสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบก (เช่น รถยนต์นั่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือช่าง) / ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการล็อคเสปค ก็ยืนยันว่า กองทัพบกได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือเสปคของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ไว้เป็นมาตรฐานกลางแล้ว โดยได้ข้อมูลทางเทคนิคมา 3 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์แล้ว มาพิจารณารวมกับความต้องการของหน่วยใช้งาน เพื่อให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 / ส่วนเรื่องราคากลาง ก็ได้ สืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 รายที่มีความสนใจ และได้พิจารณาเลือกราคาต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคากลาง รวมถึงเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสม ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

สำหรับการกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) นั้น กองทัพบกได้กำหนดมีศูนย์บริการกองทัพภาคละ 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ การมีศูนย์บริการเป็นการประกันความสำเร็จในการปรนนิบัติบำรุงและการใช้งาน หากไม่กำหนดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ จะเกิดความเสียหายกับทางราชการ ทั้งขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ ส่งซ้อมใช้เวลานาน

ด้านพันโทหญิง นุชรวี เเจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ชี้แจงประเด็นการจัดหาเครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ (พลทหาร) ของกรมพลาธิการทหารบก ว่า กรมพลาฯ รับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของพลทหาร มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าเช็ดตัว โดยจัดหาเป็นส่วนรวมเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร มีวัสดุที่คงทน แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อประโยชน์สำหรับการฝึกและปฏิบัติในทุกภารกิจ ทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และคำสั่งกองทัพบก วันที่ 27 ต.ค. 63 เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดความต้องการ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สืบราคา จัดทำแผนจัดหา ขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการลงนามในสัญญา ซึ่งทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

สำหรับคำถามที่ว่าจัดซื้อราคาแพงนั้น ขอชี้แจงว่า สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหาร มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป เช่น ต้องมีประสิทธิภาพป้องกันการอับชื้น หรือป้องกันแบคทีเรีย อีกทั้งเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้องใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ ดังนั้นราคาที่ตั้งไว้จะรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับที่มาของราคากลาง มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการ ให้มาเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ด้าน พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ชี้แจงประเด็นการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน , บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 ของกรมการทหารช่าง ว่า ได้ทำการจัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 3 สัญญา และปีงบประมาณ 2563 มีการจัดหากล้องดังกล่าวอีก 64 ชุดโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งหน่วยที่ใช้งานจะต้องทำภารกิจลาดตระเวนเฝ้า ตรวจในเวลากลางคืน ป้องกันแนวชายแดน เฝ้าตรวจและค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย กองทัพบกยังต้องการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองต่อภารกิจได้ โดยคัดเลือกกล้องที่ใช้หลอดภาพ(ขาว-ดำ) ยี่ห้อ photonis รุ่น XR5 ผลิตจากฝรั่งเศส มีจำนวน Linepair หรือความละเอียดของภาพสูงกว่า มีระบบลดอัตราการขยายแสงแบบอัตโนมัติ ไม่ตัดการทำงานเมื่อมีแสงจ้า ทำให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งขั้นตอนการจัดหาก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กล้องที่จัดซื้อ (ปีงบ 63) มีราคาเท่าเดิม คือเท่ากับราคาที่เคยจัดหาในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการดำเนินกรรมวิธีจัดหาครั้งสุดท้าย และเปลี่ยนวิธีการจัดหาจาก e-Bidding เป็นเฉพาะเจาะจงเนื่องจากหน่วยรบพิเศษ ได้ยืนยัน ความต้องการกล้องแบบรุ่นเดิม ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ซึ่งหน่วยเคยได้รับการแจกจ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งใช้จนเกิดความชำนาญแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย กองทัพบกจึงได้เปลี่ยนวิธีการจัดหา โดยยึดถือตามกฎหมาย

สรุปคุณสมบัติของกล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน, บุคคล (ตาเดียว) แบบ 2 กำหนดความคมชัดของหลอดภาพที่ไม่น้อยกว่า 70 line pair มีความละเอียดของภาพสูงกว่า ทำให้ได้ภาพคมชัด , มีระบบ Auto gating ใช้ได้ทุกสภาวะแสง , หลอดขยายแสงแบบ 70 line pair มีอายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง มีระบบ Halo ที่ลดความจ้าของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อมองผ่านกล้อง และมีระบบปรับความสว่างของภาพได้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ สื่อมวลชน ได้สอบถามว่าชุดลำลองพลทหาร ต่างกันจากข้างนอกอย่างไร มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร พลโท กิตติชัย วงษ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก บอกว่า การใช้งานทางทหารกับพลเรือนไม่เหมือนกัน ต้องคงทนแข็งแรง วัสดุต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ ซึ่งต้องจัดทำคุณลักษณะเฉพาะขึ้นมา โดยเชิญหน่วยที่ใช้งานมาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อบอกความต้องการใช้งาน ทั้งเสื้อและกางเกง ซึ่งก็มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป

ส่วนผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ทำไมแพงกว่า ทั้งที่แค่ใช้เอาไปอาบน้ำนั้น ขอชี้แจงว่า มีการปรับราคาลดลง แต่คุณสมบัติใกล้เคียงของเดิม ถ้าไปซื้อตามท้องตลาดก็จะมีราคาต่ำมากจนถึงสูงมาก ซึ่งคุณภาพก็เอามาใช้ในทางทหารไม่ได้ แม้จะมองว่าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไป แต่ทางทหารถือว่าเราใช้งานค่อนข้างหนักกว่าทั่วไป แม้จ่ายให้ปีต่อปีก็ตาม

สำหรับกางเกงใน เสื้อยืด ราคาสูงกว่าท้องตลาด เพราะวัสดุที่ใช้มีความคงทน ทั้งผ้าและด้ายที่นำมาตัดเย็บ โดยกำหนดคุณสมบัติที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป และเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง แต่ปี 2564 ไม่ได้จัดหากางเกงในให้พลทหาร ให้ใช้ของส่วนตัว เนื่องจากทุกคนมีของส่วนตัวอยู่แล้ว จึงงดซื้อส่วนนี้ (อนาคตอาจจะจ่ายให้เหมือนเดิม) โดยเอางบไปจัดหารายการที่มีความจำเป็นมากกว่า เช่น การจัดหาเครื่องสนาม ที่ต้องใช้ตามแนวชายแดน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s