กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ 3 ร.ร.ตชด.ประจวบฯ-เมืองเพชร มอบสิ่งของเติมเต็มสุขศาลา ผลักดันค่าอาหารเด็กประจำ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554820

กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ 3 ร.ร.ตชด.ประจวบฯ-เมืองเพชร มอบสิ่งของเติมเต็มสุขศาลา ผลักดันค่าอาหารเด็กประจำ

กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ 3 ร.ร.ตชด.ประจวบฯ-เมืองเพชร มอบสิ่งของเติมเต็มสุขศาลา ผลักดันค่าอาหารเด็กประจำ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.30 น.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.14 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปยัง ศกร. ตชด. บ้านคีรีล้อม อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ รร.ตชด.บ้านปาเกอะญอ (อินทรีอาสา ศกร) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย และอาหารกลางวันอีกด้วย อีกทั้งในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเกษตรและประมงจังหวัด ในการมอบพันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาดุก เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ ปุ๋ยคอก ท่อน้ำวางระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปร่วมกับ กมธ.ตำรวจฯ ในวันนี้ ซึ่งจะได้เห็นสภาพและปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง ร.ร. ตชด. จะไม่ได้ให้แค่การศึกษาเท่านั้น ครูจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน เพื่อขยายผลสู่ชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ ร.ร.ตชด. เป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชนต่อไป

นางสาวจิตภัสร์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนฯ ให้เดินทางมาเยี่ยม และรับทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามแห่ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งที่ผ่านมาในงบประมาณปี 64 ได้อภิปรายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ของ ร.ร.ตชด. ในวุฒิ ป.ตรี จาก 9,000 บาท เพิ่มเป็น 12,000 ต่อเดือน ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี เพิ่มเป็น 9,000 บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติงบ ทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย นอกเหนือจากนี้ หลายโรงเรียน ยังขาดในเรื่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยจะนำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง “โครงการ สุขศาลา” ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ครบทุกโรงเรียน

ในส่วนของค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ จะเพิ่มค่าอาหารเป็น 3 มื้อ / 20 บาท และเด็กไม่ประจำ 1 มื้อ / 20 บาท โดยในงบประมาณปี 65 จะผลักดัน งบประมาณให้ เทียบเท่า สพฐ. และจะเพิ่มมื้อเช้าและเที่ยงสำหรับเด็กไม่ประจำอีกด้วย นอกจากนี้ จากการที่ได้มารับฟังปัญหา ของ ร.ร ตชด. ที่ผ่านมา ยังการขาดแคลนรถยนต์ที่สามารถเข้าไปพื้นที่ที่ยากลำบาก การขาดแคลนกำลังพล การบรรจุผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการเป็นข้าราชการตำรวจ การบรรจุผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ จะการทำงานเชิงรุก “ไม่รับฟังปัญหา อย่างเดียว” แต่จะดำเนินการประสานงาน ช่วยเหลือ “ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” และจะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คณะ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันประเทศการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน อีกทั้ง ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภารกิจการ แก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเฉพาะครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่อุทิศตน อุทิศเวลาทำงาน ในการให้ความรู้ อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s