‘ม.มหิดล’ จัดงบช่วยนักศึกษา มอบ 700 ทุนบรรเทาวิกฤติโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554278

‘ม.มหิดล’จัดงบช่วยนักศึกษา  มอบ700ทุนบรรเทาวิกฤติโควิด-19

‘ม.มหิดล’จัดงบช่วยนักศึกษา มอบ700ทุนบรรเทาวิกฤติโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 โดยจัดสรรงบประมาณเกือบ 4 ล้านบาท เพื่อมอบเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 ทุน ทุนละ 5,000 บาท นอกเหนือจากการช่วยเหลือโดยให้ผ่อนผันชำระค่าเทอม การคืนค่าเทอมบางส่วน การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปลอดดอกเบี้ย การยกเว้นค่าน้ำค่าไฟสำหรับนักศึกษาที่อยู่หอพัก รวมทั้งการให้นักศึกษาที่เรียนออนไลน์สามารถคืนหอพักได้โดยไม่เสียค่าปรับ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี โดยมอบสวัสดิการประกันโควิด-19 ให้เป็นรายปี โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนออนไลน์นั้นยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธิ์ 30 บาท รักษาทุกโรคได้โดยไม่ต้องย้ายสิทธิ์ในวงเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี ตลอดจนได้จัดบริการ “Mahidol Friends” เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และความเครียดที่เกิดจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 และการเรียน รวมทั้งบริการ Hotline ที่นักศึกษาสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังสามารถใช้บริการแอปพลิเคชั่น OOCA เพื่อใช้วีดีโอคอลปรึกษาปัญหากับจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยามืออาชีพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังพัฒนาระบบที่เรียกว่า Career Support Service เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลหางานทำในระบบออนไลน์ และจัดสรรงบประมาณสำหรับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าถึงบทเรียนออนไลน์ LinkedIn Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอย่างรอบด้าน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชั่น We Mahidol โดยเชื่อว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างยั่งยืน และคาดว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมใช้ภายในเดือนพ.ค. 2564 จะสามารถส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในภาพรวมได้ส่วนหนึ่งต่อไป” ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย กล่าว

อนึ่ง นอกจากทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งแบบให้ครั้งเดียว 50,000 บาท และแบบให้อย่างต่อเนื่องปีละ 50,000 บาท จนจบการศึกษา อีกเกือบ 300 ทุน โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสม หรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25 และคัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์

ขณะที่ “น้องเติ้ล” นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในวิทยาเขตต่างจังหวัดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตนนำทุนที่ได้รับไปซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนในระบบออนไลน์ในราคาที่ไม่แพงนัก รวมทั้งได้ใช้เพื่อเป็นค่าครองชีพของครอบครัวในระหว่างที่ผู้ปกครองต้องหยุดพักทำงานเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งตนได้มีการปรับตัวโดยฝึกวางแผนให้ใช้จ่ายอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มองหางานพิเศษทำเพื่อจุนเจือครอบครัวในยามที่ขาดแคลนรายได้โดยทุนที่ได้รับ 5,000 บาทนั้น สามารถต่อชีวิตของครอบครัวในยามขาดแคลนได้

เช่นเดียวกับ “น้องมิมม์” นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในผู้ได้รับทุน ซึ่งมาจาก
ต่างจังหวัด และเดินทางคนเดียวเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรกตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลและใช้ชีวิตโดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ไม่เกี่ยงแม้งานขายรองเท้าในตลาดนัด โดยเชื่อมั่นว่าทุกงานให้ประสบการณ์แก่ชีวิตได้เหมือนกัน โดยตอนเห็นประกาศชื่อตัวเองได้รับทุน 50,000 บาทรู้สึกเหมือนมี “รถฟักทอง” มาจอดรอตรงหน้า ทำให้ชีวิตที่กำลังติดขัด เหมือนอยู่ในทางตัน ได้เห็นทางสู่แสงสว่างอีกครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s