‘รร.สาธิตฯ ศิลปากร’ ประกาศปิดเรียน หลังพบ จนท.ติดเชื้อโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554320

‘รร.สาธิตฯ ศิลปากร’ ประกาศปิดเรียน หลังพบ จนท.ติดเชื้อโควิด-19

‘รร.สาธิตฯ ศิลปากร’ ประกาศปิดเรียน หลังพบ จนท.ติดเชื้อโควิด-19

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.29 น.

21 ก.พ.64 จากประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.64 ถึงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสาธิตในระดับชั้นมัธยม พบว่าเจ้าหน้าที่และสามีติดเชื้อโควิค-19 ซึ่งติดเชื้อจากญาติผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ประสานผู้อำนวยการสาธิตมัธยม ให้ปิดทำการในสถานศึกษาสถานที่ตั้ง และให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.เป็นต้นไป และให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมัธยมปฏิบัติงานที่บ้าน โดยคาดว่าโรงเรียนสาธิตมัธยม จะเปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค.64 ส่วนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและประถมศึกษาจะปิดทำงานในสถานที่ตั้ง และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.เป็นต้นไป และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนกำหนดการเปิดทำการปกติ จะติดประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี ปิดทำงานในสถานที่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติงานปกติวันที่ 1 มี.ค.64 ยกเว้นบุคลากรกรณีที่ทางภาครัฐและสำนักงานคณบดี พิจารณาขอให้มาปฏิบัติงานตามความจำเป็น โดยสำนักงานคณบดีและโรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร ทุกระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.64 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s