‘ร.10’ ส่งพระราชสาส์น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554305

'ร.10'ส่งพระราชสาส์น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์

‘ร.10’ส่งพระราชสาส์น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 19.05 น.

21 กุมภาพันธ์ 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ กรุงออสโล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์ หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่าง ประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s