สอบ ‘ครูผู้ช่วยอาชีวะ’ ราบรื่น พร้อมประกาศผล 8 มี.ค.64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554254

สอบ'ครูผู้ช่วยอาชีวะ'ราบรื่น พร้อมประกาศผล 8 มี.ค.64

สอบ’ครูผู้ช่วยอาชีวะ’ราบรื่น พร้อมประกาศผล 8 มี.ค.64

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.22 น.

สอบครูผู้ช่วยอาชีวะราบรื่น ภายใต้มาตรการคุมสอบเข้มตามหลักเกณณ์ที่กคศ.กำหนด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) ที่สนามสอบอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ว่า การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สอศ.และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณณ์ที่ทาง กคศ.วางระเบียบไว้ และยังได้มีการอำนวยความสะดวกจัดสอบแยกให้กับสตรีมีครรภ์ และคนที่มีน้ำหนักตัวเกินให้นั่งเเยกเเถวเพื่อความสะดวกสบาย โดยการสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 6,717 คน 61 กลุ่มวิชา ซึ่งมีจำนวนคนเข้าสอบทั้งสิ้น 6,105 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 90.89 % ผู้ไม่มาสอบ 612 คน คิดเป็น 9.11% โดยแบ่งเป็นเขตทั่วไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 6,519 คน เป็นผู้เข้าสอบ 5,941 คน คิดเป็น 91.13% ผู้ไม่มาสอบ 578 คน คิดเป็น 8.87% และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 198 คน เป็นผู้เข้าสอบ 164 คน คิดเป็น 82.83% ผู้ไม่มาสอบ 34 คน คิดเป็น 17.17% โดยมีตำแหน่งรองรับกว่า 1,900 อัตรา และเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร ยังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (วันและเวลาเดียวกันกับอิมแพ็ค) ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบในสนามนี้มีจำนวน 56 คน ขาดสอบ 2 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 98.88 เปอร์เซ็นต์

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า การสอบวันนี้ ช่วงเช้า เป็นการสอบภาค ก.ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และช่วงบ่าย เป็นการสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งมีการตรวจผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการแต่งกาย สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ การรับฝากของ ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ ข้อปฏิบัติก่อนเวลาสอบ ข้อปฏิบัติในเวลาสอบ โดยห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ นาฬิกาทุกชนิด โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอศ.ได้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตรวจสอบอาคารและจดจำเลขที่นั่งสอบให้ถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบและทยอยเดินเข้าห้องสอบตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการสอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้มีสิทธิ์สอบเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบ การกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบ

“ทั้งนี้ สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) โดยจะประกาศให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ http://www.vec.go.th” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s