‘ในหลวง’ มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554302

'ในหลวง' มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล 'สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน'

‘ในหลวง’ มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน’

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 19.00 น.

21 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏานกรุงทิมพู ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูฏาน หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s