‘MALLO’ แอปฯมหัศจรรย์เพื่อการเรียนภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โหลดแอปฯฟรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554529

‘MALLO’แอปฯมหัศจรรย์เพื่อการเรียนภาษา  ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โหลดแอปฯฟรี

‘MALLO’แอปฯมหัศจรรย์เพื่อการเรียนภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โหลดแอปฯฟรี

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่น MALLO (Mobile Assisted Language Learning Open Resources) เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โดย MALLO เป็นแอปพลิเคชั่นพอร์ทัล จะเปรียบเสมือนประตูเปิดสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกแอปฯ มาบรรจุในรายการโปรดของตนจาก CEFR (CommonEuropean Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นแหล่งรวมแอปฯ มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที กล่าวว่า MALLO จะเป็นตัวเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้หลักการของเกม และการให้รางวัล ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกเหมือนได้เล่นเกมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์จากแหล่งการเรียนรู้แบบเปิด (Open Resources) เป้าหมายสำคัญคือการสะสมความสำเร็จในแฟ้มงาน(E-Portfolio) โดยจะต้องผ่าน 4 สถานะ จากไข่ไปสู่ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อในที่สุด ผู้เรียนจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญบรอนซ์ เหรียญเงินและทอง ซึ่งถ้าอยากจะแชร์ความสำเร็จของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำได้ นอกจากนี้ MALLO ยังจัดอันดับผลงานของเราใน Hall of Fame ซึ่งอัพเดททุกสัปดาห์ด้วย

เทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนเร็ว การเรียนด้วยตนเองจึงสำคัญ ระยะเวลาเรียน 50 นาที ถึง 3 ชั่วโมงที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยย่อมไม่พอ ขณะที่ผู้เรียนแต่ละคนก็มีพื้นฐานหรือศักยภาพการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะด้านภาษาได้ด้วยตนเองดังเช่น MALLO แอปฯ ภาษาอังกฤษเรียนสนุก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผู้สนใจสามารถค้นหาและดาวน์โหลดแอปฯ MALLO ได้แล้ว ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s