งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ‘สุพรรณหงส์’ ครั้งที่ 29 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/554461

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 'สุพรรณหงส์' ครั้งที่ 29

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ‘สุพรรณหงส์’ ครั้งที่ 29

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 13.40 น.

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562-2563  โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละประเภท และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ให้กับประเทศชาติ รวมถึงมุ่งเน้นถึงความสำคัญและกระตุ้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์ การจัดงานในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (THE MALL GROUP) และ ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 (WORKPOINT)  โดยจะเริ่มถ่ายทอดพิธีการจัดงานประกาศรางวัลฯ ในเวลา 22.15 น. – 00.15 น. และในเวลา 18.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชชมขบวนเหล่าดารานักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยบริเวณพรมแดง ณ ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอลล์โคราช

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s