“ภูมิใจไทย” แจง วอล์คเอ้าท์ ไม่เห็นด้วย ที่ประชุมเลื่อน พรบ.ตำรวจ-นวัตกรรมฯ มาพิจาณาก่อน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459329

“ภูมิใจไทย” แจง วอล์คเอ้าท์ ไม่เห็นด้วย ที่ประชุมเลื่อน พรบ.ตำรวจ-นวัตกรรมฯ มาพิจาณาก่อน

"ภูมิใจไทย" แจง วอล์คเอ้าท์ ไม่เห็นด้วย ที่ประชุมเลื่อน พรบ.ตำรวจ-นวัตกรรมฯ มาพิจาณาก่อน

24 กุมภาพันธ์ 2564 – 14:29 น.

“ภูมิใจไทย” แจงเหตุ วอล์คเอ้าท์ จากที่ประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เพราะที่ประชุมเลื่อน พรบ.ตำรวจ-นวัตกรรมฯ มาพิจาณาก่อน พร้อมยืนยันในจุดยืนสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ

24 ก.พ.64 นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยวอล์คเอ้าท์ จากห้องประชุมหลังมีการลงมติในญัตติขอเลื่อนวาระ พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยในการเอาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เลื่อนเข้ามาแก้ไขก่อนการแก้ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ… ที่ระเบียบในบรรจุวาระอยู่แล้ว 

ทั้งนี้เหตุที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากพรรคฯแสดงเจตจำนงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดมาวันนี้ยังไม่เปลี่ยน และชัดเจนในการเดินหน้า การเลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้นพรรคฯไม่เห็นด้วย 

ทั้งนี้ ทางประธานฯ นายชวน หลีกภัย ได้มีการนัดระชุมร่วมกันระหว่าง 2 สภาฯเป็นเวลา 2 วันคือวันนี้และพรุ่งนี้ ซึ่งพรรคฯให้ความสำคัญกับการแก้รัฐธรรมนูญเหนืออื่นใด จึงเห็นว่าไม่ควรเลื่อนการพิจารณาเพราะอาจมีเวลาน้อยลง เบื้องต้นยังไม่มีการขยายเวลานัดพิจารณาเพิ่มเติมอย่างใด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s