“นิพนธ์” มั่นใจ ปชป. ชนะเลือกตั้งนครศรีฯชี้ปชช.ยังเชื่อมั่นพรรค #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459656

“นิพนธ์” มั่นใจ ปชป. ชนะเลือกตั้งนครศรีฯชี้ปชช.ยังเชื่อมั่นพรรค

"นิพนธ์" มั่นใจ ปชป. ชนะเลือกตั้งนครศรีฯชี้ปชช.ยังเชื่อมั่นพรรค

27 กุมภาพันธ์ 2564 – 19:55 น.

“นิพนธ์” รองหัวหน้า ปชป. มั่นใจชนะเลือกตั้งนครศรีฯหลังลงพื้นที่สัมผัสประชาชน ที่ยังเชื่อมั่นต่อพรรค และผลงานที่นำนโยบายประกันรายได้ ยาง ปาล์ม ข้าว สู่การปฎิบัติได้จริง

27 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   เปิดเผย ถึงบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครคือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้ดำเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดี  

ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค  พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ ได้แก่ ท่านถาวร เสนเนียม,ท่านสาธิต ปิตุเตชะ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช,ท่านนราพัฒน์ แก้วทอง รวมถึงทุกกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค สมาชิกพรรค กลุ่มชมรม ต่างๆได้มาร่วมกันลงพื้นที่จึงทำให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงานต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจอย่างมาก โดยยังเชื่อมั่นว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 นั้นจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ประการสำคัญมาจากการทำงานในบทบาทของของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปทำหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพาราได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 30,000 – 40,000 บาทต่อครอบครัว รวมถึงนโยบายเพื่อการดูแลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน

"นิพนธ์" มั่นใจ ปชป. ชนะเลือกตั้งนครศรีฯชี้ปชช.ยังเชื่อมั่นพรรค

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกกลุ่มทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุกคนต่างร่วมมือกันทำเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งได้แสดงถึงความผูกพันของระบบพรรคการเมืองกับการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นในการทำงานบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไป

"นิพนธ์" มั่นใจ ปชป. ชนะเลือกตั้งนครศรีฯชี้ปชช.ยังเชื่อมั่นพรรค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s