“รองเลขาธิการสภาฯ” ขอโทษสังคม หลังรับทำเนื้อหา ร่างกม.3ฉบับกระทบกิจกรรมศาสนา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459696

“รองเลขาธิการสภาฯ” ขอโทษสังคม หลังรับทำเนื้อหา ร่างกม.3ฉบับกระทบกิจกรรมศาสนา

"รองเลขาธิการสภาฯ" ขอโทษสังคม หลังรับทำเนื้อหา ร่างกม.3ฉบับกระทบกิจกรรมศาสนา

28 กุมภาพันธ์ 2564 – 14:41 น.

“รองเลขาธิการสภาฯ” ขอโทษสังคม แจง ปมถูกวิจารณ์ ร่วมยกร่าง 3ฉบับ กระทบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม -พร้อมรับการตรวจสอบ

 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2564 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกำกับดูแลสำนักการประชุมและสำนักกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อกรณีที่มีการวิจารณ์ถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการยกร่างเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ. ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์, 2. ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารเงินหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยมีเหตุผลเพื่อยกเลิก การให้เงินสนับสนุน ไม่ให้เป็นภาระของรัฐ และ 3.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 ว่า

กรณีดังกล่าวเป็นไปตามการร้องขอของ น.ส.พาศิกา สุวจันทร์ และคณะผู้ริเริ่มได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 ตามความประสงค์ของประชาชน  ทั้งนี้สำนักกาประชุมและสำนักกฎหมายพิจารณารูปแบบการร่างกฎหมายเป็นหลัก โดยไม่ก้าวล่วงวิเคราะห์ หรือแสดงความเห็น ใดๆ ต่อร่างพ.ร.บ.ที่ประชาชนประสงค์ให้จัดทำ เนื่องจากต้องเคารพต่อความคิดเห็นของของประชาชนผู้เสนอกฎหมายที่ต้องการให้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ ด้วยความสุจริตใจ

ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับยังไม่นำเสนอให้ประธานรัฐสภาพิจารณา เพราะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนกรณีที่สังคมมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดพลาดของสำนักงาน ผมฐานะรองเลขาธิการ ที่กำหกับสำนักการประชุมและสำนักกฎหมาย ขอโทษทุกฝ่าย และพร้อมรับการตรวจสอบ” รองเลขาธิการสภาฯ กล่าว.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s