“อนุทิน” ติดตามการฉีด “วัคซีนโควิด19” เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459701

“อนุทิน”ติดตามการฉีด”วัคซีนโควิด19” เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

28 กุมภาพันธ์ 2564 – 15:41 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการวัคซีนโควิด19 เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร จำนวน 159 คน ย้ำรัฐบาลจัดสรรฉีดวัคซีนฟรีทุกคน อย่าหลงเชื่อเสียเงินเพื่อฉีดวัคซีน เพราะรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564 )นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 เข็มแรกของ จ.สมุทรสาคร  ภายหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นคนแรกของประเทศที่สถาบันบำราศนราดูรในช่วงเช้าวันนี้  โดยโรงพยาบาลสมุทรสาครได้เชิญกลุ่มเป้าหมายลำดับแรก อาทิ บุคลากรทางการแพทย์  อสม. แรงงานในพื้นที่เสี่ยง ผู้ประกอบการ. แม่ค้าในตลาด กลุ่มเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 159 คน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับการฉีดเป็นเข็มแรก 

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร
"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรกของประเทศไทย “เสี่ยหนู” ประเดิมเข็มแรก
 

นายอนุทิน กล่าวว่า จ.สมุทรสาครถือเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบผู้ติดเชื้อจํานวนมากและยังคงพบอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว แม้ว่าจะสามารถเฝ้าระวังเชิงรุก และควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ถือเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุข แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนป้องกันโรค จะทำให้ประชาชน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตได้ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรก 70,000โดส และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

 ทั้งนี้ ได้กระจายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถฉีดกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม และรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรกในการเข้ารับบริการ ได้แก่ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอสม. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ประชาชนท่ีมีโรคประจําตัว 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่อยู่ในระหว่างเคมีบําบัด รังสีบําบัด ภูมิคุ้มกันบําบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน น้ําหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 )และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง 

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

ขอยืนยันว่าวัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่าหลงเชื่อคนที่บอกว่าเสียเงินแล้วถึงจะได้ฉีด หากพบขอให้แจ้งตำรวจหรือโรงพยาบาลทันที เนื่องจากรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเมื่อทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นจะป้องกันการระบาดในประเทศ  ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาปกติได้โดยเร็ว  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนหรือให้มาขอรับการฉีดด้วยตนเองที่โรงพยาบาล แต่จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดตามลำดับ” นายอนุทินกล่าว 

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

ด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรกประมาณ 7 หมื่นโดส จะฉีดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย 35,000 คน คนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ เบื้องต้นจะฉีดในโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันแรกประมาณ 500 คน จากนั้นจะขยับเป็นวันละ 1,000 คน และ 2,000 คน ตั้งเป้าฉีดให้เสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตถัดไป 6 หมื่นโดส ในเดือนมีนาคม และ 1 แสนโดส ในเดือนเมษายน จะกระจายในประชาชนในพื้นที่เสี่ยง  มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเพิ่ม 7 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง  โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังประชาชนในการให้ข้อมูล ลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้าเพื่อมารับวัคซีน เนื่องจากการฉีดวัคซีนต้องใช้เวลาในการสังเกตอาการ 30 นาที  ต้องใช้ระบบนัดเพื่อให้มีความสะดวก ไม่รอนาน และไม่เกิดความสับสน 

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมุทรสาครมี 8ขั้นตอนการฉีด ตั้งแต่จุดตรวจสุขภาพ จุดฉีดวัคซีน จุดพักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ รวมทั้งมีระบบ  ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 1 , 7 และ 30  ด้วยระบบไลน์ Official Account  “หมอพร้อม” และนัดหมายการฉีดเข็มที่2  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นําบัตรประชาชนและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 034-42709

"อนุทิน"ติดตามการฉีด"วัคซีนโควิด19" เข็มแรกของจ.สมุทรสาคร

ข่าวโดย..จำรัส  โกยอารี/สมุทรสาคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s