ไม่เข้าเป้า ยอดพลทหารสมัครใจแค่ 48 % จากที่กองทัพตั้งไว้ 1 หมื่นคน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459818

ไม่เข้าเป้า ยอดพลทหารสมัครใจแค่ 48 % จากที่กองทัพตั้งไว้ 1 หมื่นคน

ไม่เข้าเป้า ยอดพลทหารสมัครใจแค่ 48 % จากที่กองทัพตั้งไว้ 1 หมื่นคน

1 มีนาคม 2564 – 18:07 น.

ยอดพลทหารสมัครใจ แค่ 4,805 คน ไม่ถึงครึ่งตามที่ กองทัพบกตั้งเป้าไว้ 1 หมื่นคน แต่พบชายไทย 18-20 ปี มาสมัครมากถึง80 %

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18 ถึง 20 ปี และอายุ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีชายไทยเข้ายื่นความประสงค์สมัครเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นจำนวนถึง 4,805 นาย คิดเป็น 48% ของอัตราที่กองทัพบกเปิดรับสมัคร โดยแยกเป็นกองทัพภาคที่ 1จำนวน 1,157 นาย, กองทัพภาคที่ 2  จำนวน 1,627 นาย, กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 815 นาย, กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 1,206 นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย 20 นาย ทั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 20 ปี คิดเป็น 80% ซึ่งรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดดังกล่าวหน่วยทหารจะนำไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในวันคัดเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกัน ณ 35 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ใน 5 มี.ค. 64

จากข้อมูลการรับสมัคร ยังพบว่า มีชายไทยสนใจเข้ายื่นความประสงค์ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคโดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีบางส่วนเดินทางมาประสานและขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยทหารหรือเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอ/จังหวัด นอกจากนี้มีบางหน่วยที่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าประจำการเต็มจำนวนยอดทหาร

อย่างไรก็ตามกองทัพบกขอขอบคุณทหารกองเกินที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการตามโครงการนี้ และขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองระบุไว้ในใบสมัคร ในวันที่ 5 มี.ค. 64  เวลา 07.00 น. พร้อมนำเอกสาร อาทิ ใบ กสด.64-1, ใบสำคัญแบบ สด.9, ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43), บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน , หลักฐานการศึกษา , ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

โดย กองทัพบกได้จัดคณะกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้บังคับหน่วยทหาร ดำเนินการคัดเลือกตามมาตรฐาน New Normal ให้ได้ทหารกองประจำการตามที่กองทัพต้องการต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s