สภาประชาชน ฟัน “ตั๊ดมะด่อ” ก่อการร้าย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/scoop/459905

สภาประชาชน ฟัน “ตั๊ดมะด่อ” ก่อการร้าย

2 มีนาคม 2564 – 15:42 น.

เลือดนองแผ่นดิน สภาสหภาพพม่า (CRPH) ตัวแทนประชาชน ฟัน “กองทัพ” เป็นองค์กรก่อการร้าย 

++
หลังกองทัพเมียนมา หรือ “ตั๊ดมะด่อ”เพิ่มข้อหายุยงให้เกิดความไม่สงบแก่ อองซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐ ตามกฎหมายอาญา 505 เมื่ออองซาน ซูจี ต้องขึ้นศาลอีกครั้ง รวมแล้วเป็น 3 ข้อหา โดยก่อนหน้านั้น เจอข้อหาครอบครองวิทยุสื่อสาร นำเข้าผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนข้อห้ามพบปะประชาชนช่วงโควิดระบาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง…  เสียงปืนแตก “ตั๊ดม่ะด่อ”  เข้มคุมอารยะขัดขืน

ผู้แทนสภาสหภาพ ออกมติกองทัพเมียนมา เป็นผู้ก่อการร้าย

คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (CRPH) ประกาศให้สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) เป็นกลุ่มก่อการร้าย ตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ของเมียนมา     

นี่เป็นเกมตาต่อตา ฟันต่อฟัน ระหว่างกองทัพเมียนมา กับพรรคเอ็นแอลดี โดยมีประชาชนจำนวนมาก จัดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซาน ซูจี และอารยะขัดขืนต่อสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ของกองทัพเมียนมา    

ที่มาของคณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw: CRPH) นั้น มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) 15 คน รวมตัวกันตั้งองค์กร ตัวแทนของ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้ง 2 สภาคือ สภาชาติพันธุ์ (Amyotha Hluttaw) และ สภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw)     

คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (CRPH) เป็นตัวแทนของ ส.ส.ได้รับเลือกจากประชาชนเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2563 และมีสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านกิจการระหว่างประเทศและการบริหารราชการอย่างเต็มที่    

พูดง่ายๆ คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (CRPH) ของฝ่ายประชาธิปไตย จึงเป็นองค์กรคู่ขนานกับสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ของกองทัพเมียนมา 

ดร.ซา ซ่า ตัวแทนคณะกรรมการสภาสหภาพในยูเอ็น

++
รัฐบาลประชาชน
++
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (CRPH) ได้แต่งตั้ง ดร.ซา ซ่า เป็นตัวแทนในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ และ ถิ่น ลิน อ่อง เป็นตัวแทนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะตัวแทนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

ดร.ซา ซ่า ผู้แทน CRPH ในฐานะตัวแทนในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอกับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส แจกแจงแผนการของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่จะจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาต่อสู้ระบอบเผด็จการทหาร และเตรียมขอสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหประชาชาติ ให้การรับรอง     

พร้อมกันนั้น ดร.ซา ซ่า ยังได้กล่าวตำหนิประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนว่า ไม่ยืนหยัดร่วมกับประชาชนชาวเมียนมา หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมา พบปะกันที่กรุงเทพฯ  

การเคลื่อนไหวของ รมต.ต่างประเทศ รัฐบาลทหารพม่า

++
องค์กรก่อการร้าย
++
ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้ออกประกาศโอนอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มาไว้ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแต่งตั้งรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานสำคัญต่างๆ     

พร้อมกัน กองทัพเมียนมา ได้ประกาศการจัดตั้งสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council-SAC) ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 419 ซึ่งเป็นคณะที่มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่สภาบริหารแห่งรัฐ จำนวน 11 คน     

พลันที่พรรคเอ็นแอลดี รณรงค์อารยะขัดขืน หยุดงาน ผละงาน และจัดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ สภาบริหารภาครัฐ (SAC) จึงใช้กำลังตำรวจ และทหาร ดำเนินการสลายการชุมนุม กดดันให้ข้าราชการกลับเข้าทำงานตามปกติ    

ผลการปราบปรามของตำรวจและทหาร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงการจับกุมประชาชนแบบเหวี่ยงแห คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพ (CRPH) จึงประกาศให้สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) เป็นกลุ่มก่อการร้าย ตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ของเมียนมา    

ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามแผนการของพรรคเอ็นแอลดี ที่จะจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว เพราะสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) หมดความชอบธรรม เป็นองค์การก่อร้าย และนานาชาติไม่ให้การยอมรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s