ล้มกระดาน 14 ว่าที่ กสทช. ‘พรเพชร’ เผย เหตุ พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/460015

ล้มกระดาน 14 ว่าที่ กสทช. ‘พรเพชร’ เผย เหตุ พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

ล้มกระดาน 14 ว่าที่ กสทช. 'พรเพชร' เผย เหตุ พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

3 มีนาคม 2564 – 16:05 น.

ประธานวุฒิสภา “พรเพชร วิชิตชลชัย ” เผย “วุฒิสภา”​ ยกเลิกกระบวนการเห็นชอบ “14 ว่าที่ กสทช.” แล้ว  เหตุ พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้  ต้องเริ่มสรรหากันใหม่ เชื่อไม่มีประเด็นถูกฟ้อง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 (พ.ร.บ.กสทช.) มีผลบังคับใช้ ในวันนี้ (2มีนาคม) ว่า กระบวนการที่ให้วุฒิสภาเลือกบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากรรมการสรรหา จำนวน 14 คน โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม นั้นต้องยกเลิก

เพราะตามพ.ร.บ.กสทช.​ฉบับใหม่ กำหนดให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหา ภายใน 15 วันนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และกระบวนการสรรหานั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่กำหนด และกรรมการสรรหาต้องคัดเลือกบุคคลที่สมัครตามคุณสมบัติใหม่ในกฎหมายกสทช.ฉบับใหม่กำหนด

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มาทั้ง 14 คนนั้น มาตามกฎหมายกสทช. ฉบับเก่า ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้นกระบวนการของวุฒิสภาต้องยกเลิกไปด้วย อย่างไรก็ตามทั้ง 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกมานั้น มีสิทธิกลับไปสมัครเพื่อคัดเลือกได้ใหม่ อย่างไรก็ดีในกระบวนการสรรหานั้น วุฒิสภาไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ยกเว้นขั้นตอนลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น ซึ่งวุฒิสภามีขั้นตอนปฏิบัติเช่นเดิม คือเมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติฯ ก่อนจะลงมติ ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวไม่มีการล็อคระยะเวลา”นายพรเพชร กล่าว

เมื่อถามว่ากรณีวุฒิสภายกเลิกการสรรหา กสทช. ทั้ง14 คนนั้นจะมีปัญหาให้เกิดการฟ้องร้องได้หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ฟ้องไม่ได้ เพราะวุฒิสภาทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และไม่มีประเด็นใดที่เป็นปัญหา ส่วนกรณีที่การตั้งกรรมการสอบประวัติฯ และล่าสุดได้ขยายเวลาจนปิดสมัยประชุมนั้น ตามกฎหมายกสทช.ฉบับเดิมกำหนดให้วุฒิสภา ดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน คือนับวันในสมัยประชุม ดังนั้นจึงถือว่ายังไม่ครบเวลาที่กำหนด.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s