ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน มีสิ่งบอกเหตุอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/460091

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน มีสิ่งบอกเหตุอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน มีสิ่งบอกเหตุอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

4 มีนาคม 2564 – 11:36 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน มีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ด้าน “ประวิตร” เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการข่าว ใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งรักษาความสงบ-ปลอดภัย

4 มี.ค.64พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ตึก สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.63 ถึง 20 ก.พ.64 ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

“จากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรง ยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้รับทราบ เรื่องที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการพิจารณาเห็นชอบตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 เสนอขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน , อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี , อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก , อ.สุคิริน , อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือนตั้งแต่ 20 มี.ค.64 ถึง 19 มิ.ย.64 (ครั้งที่ 63) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

พลเอก ประวิตร ได้กำชับฝ่ายความมั่นคงให้เข้มงวดงานด้านการข่าว และให้มีการประเมินพื้นที่อย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งสถิติการก่อเหตุ การสูญเสีย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ต้องดํารงการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อย่างแน่นแฟ้น พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลในพื้นที่ทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจ ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อประเทศชาติ และกล่าวเป็นกำลังใจให้บรรลุภารกิจ ด้วยความปลอดภัยกันทุกคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s