นร.-นศ. รีบเช็คเงื่อนไข! เริ่มแล้ววันนี้ กู้ยืมเงินกยศ.ปี 64 ผ่านแอปฯ ‘กยศ. Connect’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563279

นร.-นศ.รีบเช็คเงื่อนไข! เริ่มแล้ววันนี้ กู้ยืมเงินกยศ.ปี 64 ผ่านแอปฯ'กยศ. Connect'

นร.-นศ.รีบเช็คเงื่อนไข! เริ่มแล้ววันนี้ กู้ยืมเงินกยศ.ปี 64 ผ่านแอปฯ’กยศ. Connect’

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.22 น.

1 เมษายน 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยเตรียมงบประมาณสำหรับให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท สามารถรองรับผู้กู้ได้กว่า 624,000 ราย กู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน

สำหรับเงื่อนไขการให้กู้ยืมมี 4 ลักษณะ คือ
1.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3.นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4.นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s