“พปชร.” เตรียมยื่นร่างแก้ไข รธน.5 ประเด็น 13 มาตรา 7 เม.ย.นี้ “เลือกตั้ง 2 ใบ” -ยกเลิกไพรมารี่โหวต-ไม่แตะอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/462790

“พปชร.”เตรียมยื่นร่างแก้ไขรธน.5ประเด็น13มาตรา 7 เม.ย.นี้ “เลือกตั้ง 2 ใบ” -ยกเลิกไพรมารี่โหวต-ไม่แตะอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

"พปชร."เตรียมยื่นร่างแก้ไขรธน.5ประเด็น13มาตรา 7 เม.ย.นี้ "เลือกตั้ง 2 ใบ" -ยกเลิกไพรมารี่โหวต-ไม่แตะอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ2 เมษายน 2564 – 14:28 น.

“ไพบูลย์”แถลงเตรียมยื่นร่างแก้ไข รธน.5ประเด็น 13 มาตรา 7 เม.ย.นี้ เปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปเป็นบัตร2ใบ ยกเลิกไพรมารี่โหวต แต่ไม่แตะอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี 

2 เมษายน 2564  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แถลงเตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยมี 5 ประเด็น ใน 13 มาตรา ที่จะดำเนินการ โดยประเด็นที่ได้มีการนำเสนอแก้ไขนั้นเกิดจากการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาหลายคณะ รวมถึงจากการได้พูดคุยกับหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นประเด็นที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐลงชื่อครบถ้วนพร้อมยื่นต่อประธานรัฐสภาแล้ว โดยประเด็นที่จะแก้ไขประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 1 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ มาตรา 29 เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 41 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐในการฟ้องหน่วยงานรัฐ และมาตรา 45 ตัดเรื่องกระบวนการไพรมารี่โหวต โดยให้นำรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 47 มาใช้แทน 

ประเด็นที่ 2 แก้ไขกระบวนการเลือกตั้ง มาตรา 83,85,86,90,91,92และ94 โดยให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบบัตร 2 ใบ  เป็นแบบแบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน และให้ประกาศผลภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง และให้ไม่มีการคำนวนคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ภายในหนึ่งปี หากมีการเลือกตั้งซ่อม

ประเด็นที่ 3 แก้ไขมาตรา 144 การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งมีปัญหากระทบต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ โดยให้นำเอารัฐธรรมนูญมาตรา 2550 มาตรา 168 วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด และวรรคเก้า มาใช้แทน

ประเด็นที่ 4 แก้ไขมาตรา 185 เพื่อแก้ไขอุปสรรคการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถติดต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ โดยให้นำเอารัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 111 มาใช้แทน

ประเด็นที่ 5 แก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรา 270 เปลี่ยนแปลงอำนาจวัฒิสภา ให้เป็นอำนาจรัฐสภา โดย ส.ส. และ ส.ว. มีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรจุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการนามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐมีความแน่วแน่และตั้งใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความสำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นความขัดแย้ง รวมถึงเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชามติ โดยคาดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

ส่วนอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. ในมาตรา 272 นั้น นายไพบูลย์ บอกว่า เท่าที่ตนได้รับฟังจากการเป็นกรรมาธิการทางวุฒิสภาไม่เห็นด้วย ดังนั้นการที่ ส.ส.จะเสนอญัตติแก้ไขในประเด็นดังกล่าวทาง ส.ว.ก็มีสิทธิที่ตะไม่เห็นด้วย และเมื่อไม่เห็นด้วยก็จะทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้อฃคำนึงถึงการรับฟังความเห็นร่วมกันจากผู้ที่มีสิทธิให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่การยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสนอตามความชอบของผู้เสนอ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องยุบสภาหรือไม่นายไพบูลย์ ยืนยันว่าไม่จำเป็นเพราะการแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้แก้ไขเพื่อจะยุบสภาและการยุบสภาไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองตามที่มีการพูดกัน เพราะ ส.ส. ก็คงไม่อยากให้ยุบสภา  และการแก้รายมาตราครั้งนี้ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู แต่เป็นการแก้ครหา ที่พรรคพลังประชารัฐถูกใส่ร้ายมาตลอดว่าไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ  ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไขระบบเลือกตั้ง ก็ยืนยันว่าไม่ได้แก้เพื่อให้พรรคพลังประชารัฐได้เปรียบ แต่ส่วนตัวเชื่อว่า หลังการแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s